Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät, 5 op
Measurement Systems for Industrial Processes

Vastuuhenkilö

Kimmo Konkarikoski, Risto Ritala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Seminaari


 


 
 6 h/per


 16 h/per


 
MIT-5010 2011-01 Keskiviikko 11 - 12, SH108

Suoritusvaatimukset

Seminaariesitelmä ja tentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Yleiskäsitys prosessiteollisuuden käyttämistä erikoismittauksista ja mittausjärjestelmistä. Harjaantuminen tieteellisen raportin laatimisessa sekä suullisessa ja kirjallisessa esittämisessä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Metsäteollisuuden ja muun prosesiteollisuuden mittaukset ja mittausjärjestelmät.     

Opintojakson arvostelu

Seminaarityö 75%, tentti (0-30 pist) 25%.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät, 5 op 7504050 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MIT-5010 2011-01 TPMJ koostuu - avausluennosta, jolloin määritellään seminaariaiheet - neljästä luentotunnista, joilla käsitellään paperinvalmistuksen mittaukset - seminaariesitysten tutorointiluennosta - seminaariesityksistä (20 min/hlö, 10-15 sivun teksti)   Luennot
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011