Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MIT-4010 Anturifysiikka, 7 op
Sensor Physics

Vastuuhenkilö

Jouko Halttunen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö   
 24 h/per
 12 h/per
 18 h/per 
MIT-4010 2011-01 Tiistai 10 - 12, SH108
Torstai 12 - 14, SH108

Suoritusvaatimukset

Tentti ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä antureihin liittyvät keskeiset termit, osaa luokitella yleisimpien mittausantureiden toimintaperiaatteet sekä tuntee yleisimmät anturitoteutukset.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Anturifysiikan perusteet. Yleisimpien mittausantureiden toimintaperiaatteet ja ominaisuudet.     
2. Kuituoptiset anturit.     
3. Akustiset anturit.     
4. Antureiden sovelluksia.     

Opintojakson arvostelu

Tentti max 25 pistettä. Laskuharjoitusaktiivisuudesta max 5 pistettä tenttisuoritukseen. Laboratoriotöiden hyväksytty suoritus.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Sensors and Transducers   Usher, M.J., Keating, D.A.   0-333-60487-3     ISBN 0-333-60487-3, Second Edition, 1996      Englanti  
Opintomoniste   Anturifysiikka   Halttunen, J.       http://www.mit.tut.fi/MIT-4010/      Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MIT-4010 Anturifysiikka, 7 op 7504010 Anturifysiikka, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MIT-4010 2011-01 Toteutus 2011-2012   Luennot
Harjoitukset
Oppimispäiväkirja, portfolio ja muu kirjallinen tuotos
   
Lähiopetus: 60 %
Etäopetus: 5 %
Itseopiskelu: 35 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011