Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä , 1-10 op
Advanced Topics in Automation Science and Engineering

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Jukka Lekkala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
            ASE-8010 2011-01  
            ASE-8010 2012-01  

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu seminaari tai tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Tieteellisen pätevyyden kehittäminen jatko-opinnoiksi soveltuviin systeemitekniikan aiheisiin perehtymällä. Kirjallisten ja suullisten esitystaitojen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee käsitellyn systeemitekniikan osa-alueen.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Systeemitekniikkaan liittyviin erityisaiheisiin perehtyminen joko itsenäisesti tai seminaarityöskentelyn avulla. Kurssin sisältö ja opintopistemäärä vaihtelevat toteutuskerroittain.  Luentoesitysten pitäminen. Tieteellinen raportointi.   

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä , 1-10 op ASE-8016 Advanced Topics in Automation Science and Engineering , 1-10 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-8010 2011-01        
ASE-8010 2012-01        

Viimeksi muokattu14.10.2011