Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö, 2-8 op
Project Study in Automation Science and Engineering

Lisätiedot

Mitoitus riippuu projektityön laajuudesta. Kunkin työn ohjaajana toimii se opetushenkilökunnan jäsen, jonka opetus/tutkimusalaan työ liittyy.

Vastuuhenkilö

Jukka Lekkala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
            ASE-7110 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu projektityö ja raportti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaminen antaa mahdollisuuden sisällyttää opintoihin itsenäinen osuus omalta kiinnostusalueelta. Opintojakson voi suorittaa myös ryhmätyönä. Opintojakson avulla opiskelija kehittää valmiuksiaan sekä projektityöskentelyssä että raportoinnissa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakson sisältö riippuu projektityön aiheesta; se voi sisältää kirjallisuusselvityksiä, suunnittelutehtäviä, teoreettista ja kokeellista menetelmäkehitystä, tai laskennallisten menetelmien soveltamista.     

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-7110 2011-01 Henkilökohtainen tai ryhmätyönä suoritettu projektityö joltakin systeemitekniikan osa-alueelta. Mitoitus riippuu projektityön laajuudesta. Työn voi aloittaa missä vaiheessa lukuvuotta tahansa; ota yhteys opintojakson vastuuhenkilöön.   Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 6 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 94 %  

Viimeksi muokattu31.05.2012