Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari , 1 op
Master's Thesis Seminar in Automation Science and Engineering

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille, jotka tekevät diplomityönsä systeemitekniikan laitokselle. Opintojakso on diplomityöntekijöiden opastus- ja tiedonvaihtoseminaari, johon tullaan mukaan diplomityön aloitusvaiheessa. Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu sähköpostilla opintojakson organisaattorille ( pekka.pietila(at)tut.fi ) Suoritus jakaantuu kolmeen osaan: 1) muiden diplomityöntekijöiden esitysten seuraaminen, suositellaan aloitettavaksi jo ennen omien seminaariesitysten pitämistä; 2) diplomityön aihetta esittelevä seminaariesitelmä, pidetään työn aloitusvaiheessa; 3) diplomityön tuloksia esittelevä seminaariesitelmä, pidetään työn viimeistelyvaiheessa. Parhaiten tietoja seminaarien ajankohdista yms. saa siis ilmoittautumalla postituslistalle: ilmoita yhteystietosi opintojakson vastuuhenkilölle.

Vastuuhenkilö

Pekka Pietilä, Terho Jussila, Jukka Lekkala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Seminaari
 5 h/per
+5 h/per
+5 h/per
+5 h/per

 
ASE-7010 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Hyväksytty osallistuminen seminaariin. Kukin osanottaja esittelee työtään kaksi kertaa ja seuraa vähintään neljän muun opiskelijan jälkimmäisen esitelmän, jossa kerrotaan työn tekemisestä ja tuloksista.

Osaamistavoitteet

Oman ja muiden tekeillä olevien diplomityöprojektien etenemisen tukeminen seminaarityöskentelyn avulla. Selvitetään diplomityön tekemiseen liittyviä kysymyksiä ja hiotaan suullista sekä kirjallista esitystä. Diplomityön henkilökohtaista ohjausta.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Oman diplomityön referointi ja esittely muille opiskelijoille. Muihin laitoksella tekeillä oleviin diplomityöaiheisiin tutustuminen.     

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari , 1 op ACI-11060 Systeemitekniikan diplomityöseminaari, 1 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-7010 2011-01       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu27.06.2011