Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ASE-1250 Järjestelmien ohjaus, 5 op
Control of Dynamic Systems

Lisätiedot

Kurssin TTY-tutkintoon sisällyttävältä TTY-tutkintoon ei voida hyväksyä mitään kursseista ASE-1220, ASE-1230, ACI-20010, 76331, 760330, 76330, ACI-20016, ASE-1256, ASE-1257.

Vastuuhenkilö

Terho Jussila

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Laboratoriotyö
 2 h/vko
 3 h/vko
 4 h/per
 1 h/per
+2 h/vko
+3 h/vko
+4 h/per
+1 h/per
 
 
 
ASE-1250 2011-01 Tiistai 12 - 14, K1704
Tiistai 12 - 14, K1703
Perjantai 14 - 16, K1704

Opetusmuoto Tunteja Aikaväli Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Laboratoriotyö
4 h/vko
4 h/vko
8 h/aikaväli
2 h/aikaväli
28.05.2012 - 24.08.2012
28.05.2012 - 24.08.2012
28.05.2012 - 24.08.2012
28.05.2012 - 24.08.2012
ASE-1250 2011-02 Maanantai 14 - 16, SE211
Torstai 14 - 16, SE211
Maanantai 14 - 16, S2
Torstai 14 - 16, S2

Suoritusvaatimukset

Laboratoriotyöt 2h, PC-työt 8h, tenttiminen. Hyväksilukemissäännöt ja kerrotaan ja opintomonistepdf jaetaan kullekin toteutuskerralle erikseen.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Viikottain tarjolla kolmas harjoitustunti esitietojen kertaukseen ja uuden asian lisäharjoitteluun.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee tavallisimmat ohjausrakenteet ja säätökytkennät ; osajärjestelmien roolit ja luonteen ; eri ohjaustapojen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet/ rajoitukset. Hän osaa johtaa yksinkertaisia matemaattisia malleja fysiikan lakien avulla tai muista malliesityksistä ; tuntee systeemien terminologian ja suunnitteluspesifikaatiot, kykenee kuvailemaan ja analysoimaan dynaamisia systeemejä stabiiliuden, vaimennuksen, nopeuden, tarkkuuden ja näiden piirteiden pysyvyyden osalta Matlab-ohjelmiston ja sen keskeisten Toolbox:ien avulla. Hän kykenee myös rajoitetusti näiden piirteiden suunnitteluun mainitun ohjelmiston avulla.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjaustekniikan johdanto ja speksit. Etukompensointi, myötäkytkentä, takaisinkytkentä. Lohkokaavio. Digitaalinen säätö.     Dekoplaava monimuuttujasäätö 
2. Mallinnus ja simulointi. Tasapaino, linearisointi. Herkkyys. Tilaesityksen muodostaminen ja perusanalyysi.  Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox.  Simulink. Tilahavaitsija. 
3. Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys (robusti stabiilius, osa 1). Siirtofunktiomalli ja polynomimalli. Signal Flow Graph. Lohkokaaviosievennykset. Stabiiliuskäsitteet, Routhin testi, stabiiliuden pysyvyys, osa 1. Juuriura.   Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox.  Simulink 
4. Värähtelyanalyysi taajuusvasteen avulla.   Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox.  Simulink 
5. Stabiilius ja sen pysyvyys ,osa 2. Nyquistin laaja stabiiliuskriteeri. Turvamarginaalien mitoitus.   Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox.  Simulink 
6. Askelvaste ja sen loppuarvo. Mittauksen ja säädön tarkkuus ja niiden yhteys. Tarkkuuden pysyvyys Transienttivaste ja sen pysyvyys.      

Opintojakson arvostelu

Tavanomaiset

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Feedback Systems   K. J. Åström   978-0-691-13576-2     Poislukien mm. kappaleet 4.4 , 4.5 , 6 , 7 , 11.5. Kirja täydentää monistetta ja antaa mahdollisuuden oppia englanninkielistä termistöä.      Englanti  
Opintomoniste   Järjestelmien ohjaus   T. Jussila       Saatavana aikanaan kotisivulta pdf-muodossa      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
SMG-1200 Piirianalyysi II Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietoja: raja-arvo, derivaatta, integraali, kompleksiluku ja siihen liittyvät peruskäsitteet ja -operaatiot, Laplace-muunnos, siirtofunktion käsite ja käyttö sekä tilaesitysmallin alkeet. Aiheista on tarjolla pikakertausta lisätunneilla.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus, 5 op ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-1250 2011-01 Syksyn 2011 toteutus opiskelijoille, joille ASE-1220 ei ole pakollinen opintojakso. JO on pakollinen mm. S- ja Y-koulutusohjelmille. JO:n tutkintoon sisällyttävältä ei voida hyväksyä tutkintoon suoritusta kurss(e)ista 76331, 760330, ACI-20010 eikä näiden kurssien (suunnilleen) samannimisistä erikoodisista edeltäjistä.        
ASE-1250 2011-02 Kesäkurssi kahdessa osassa, 28.05.-21.06.2012 & 30.07.-24.08.2012.        

Viimeksi muokattu26.03.2012