Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2, 5 op
Basic Course in Systems Technology 2

Vastuuhenkilö

Terho Jussila

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Laboratoriotyö
 14 h/per
 8 h/per
 2 h/per
 3 h/per
+14 h/per
+14 h/per
+6 h/per
+1 h/per
 
 
 
ASE-1230 2011-01 Maanantai 14 - 16, SE203
Maanantai 14 - 16, S4
Keskiviikko 8 - 10, S4

Suoritusvaatimukset

Tentti ja hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt (2 kpl) ja PC-työt (3 kpl).
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii mittausjärjestelmien rakenteeseen, toimintatapoihin, ylläpitoon ja suorituskykyyn liittyvät perustiedot sekä data-analyysin alkeet. Opiskelija omaksuu systeemien ja niiden signaalien ja mallien tavallisimmat käsitteet, tunnusluvut ja hyvyysluvut. Opiskelija hallitsee lineaaristen aikainvarianttien siirtofunktio- ja tilaesitysmallien kriittisen käytön dynaamisten systeemien stabiiliuden, stabiiliuden asteen, vaimennuksen, nopeuden ja tarkkuuden analyysissa ja mitoituksessa ja ilmiöiden selittämisessä sekä mallien että häiriöiden epävarmuuksien seuraukset huomioiden. Opiskelija ymmärtää mittauksen laadun ja säädön laadun välisen riippuvuuden sekä säädön tarkkuuteen vaikuttavat tekijät.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mittanormaalit Mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän rakenne     
2. Mittausjärjestelmän suorituskyvyn arviointi Mittausten laadussapito      
3. Mittaussignaalin muodostaminen, digitointi Data-analyysin perusmenetelmät      
4. Siirtofunktio- ja tilaesitysmallit analyysissa ja mitoituksessa      
5. Stabiilius ja suorituskyky stationaaritilassa ja transienttitilassa epävarmuudet huomioonottaen.     
6. Säätöpiirin mitoitus ja analyysi     

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella, mutta edellyttää hyväksytysti suoritettuja harjoituksia. Arvosana kolme edellyttää ydinaineksen ymmärtämistä ja välttävää soveltamista. Arvosanat 4 ja 5 edellyttävät ydinaineksen soveltamista ja tulosten analysointia.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Feedback Systems   K. J. Åström & R. M. Murray   978-0-691-13576-2     Motivointiin ja vapaaehtoiseen PC-työhön.      Englanti  
Opintomoniste   ?   Heikki Jokinen            Suomi  
Opintomoniste   ?   Jouko Halttunen            Suomi  
Opintomoniste   Järjestelmien ohjaus   Terho Jussila       soveltuvin osin      Suomi  
Opintomoniste   Simuloinnin ja säädön PC-työohjeet   Terho Jussila       ks. työohje      Suomi  
Opintomoniste   Säätölaboratoriotyöohje   Terho Jussila       ASE-1220:lta      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1 Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2, 5 op ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-1230 2011-01 Syksyn 2011 toteutus   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 45 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 55 %  

Viimeksi muokattu14.10.2011