Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1, 5 op
Basic Course in Systems Technology 1

Vastuuhenkilö

Jukka Lekkala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö  
 2 h/vko
 8 h/per
 4 h/per
+2 h/vko
+8 h/per
+4 h/per 
ASE-1220 2011-01 Keskiviikko 12 - 14, K1704

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää systeemien dynamiikan merkityksen ja mittaus- ja säätöteknisten ratkaisujen vaikutuksen systeemien toimintaan. Opiskelija käsittää, miten systeemitekniikan menetelmiä ja käsitteitä voidaan soveltaa useilla eri tieteen ja tekniikan alueilla. Opiskelija tunnistaa automaation eri alueet. Opiskelija ymmärtää metrologian perusterminologian käsitteet ja osaa selittää mittanormaalien ja mittayksikköjen yhteyden. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen mittausjärjestelmän epävarmuusanalyysin. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät prosessisuureiden mittaamisessa käytetyt mittausanturit. Opiskelija osaa käyttää yleismittaria ja oskilloskooppia ja ymmärtää niiden toiminnalliset rajoitukset. Opiskelija ymmärtää takaisinkytkennän periaatteen ja toimilohkojen tarkoituksen säätöpiirissä. Opiskelija osaa mallinnuksen ja siirtofunktion käsitteet, tuntee PID-säätäjän toteutusmahdollisuuksia ja osaa toteuttaa simulaattorin. Opiskelija tuntee ohjelmoitavan logiikan perusteet.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Automaation osa-alueet     
2. Metrologian perusteet     
3. Mittausanturit ja perusmittauslaitteet     
4. Prosessiautomaation toimilaitteet     
5. Systeemien mallinnus, simulointi ja säätö     

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana määräytyy tenttimenestyksen perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lisäksi laboratoriotöiden ja tietokoneharjoitustyön suorittaminen ja demoihin osallistuminen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Systeemitekniikan perusteet 1   Jouko Halttunen et al.            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1, 5 op MIT-1010 Mittaustekniikka, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-1220 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyöt
   
Lähiopetus: 70 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 30 %  

Viimeksi muokattu19.04.2012