Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet, 5 op
Modeling and Control Structures of Industrial Processes

Vastuuhenkilö

Yrjö Majanne

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö
 2 h/vko
 2 h/vko
 3 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+6 h/per   
ACI-21130 2011-01 Torstai 10 - 12, SE203

Suoritusvaatimukset

Tentti ja laboratoriotyöt.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija tärkeimpien teollisuuden osaprosessien dynamiikkaan, mallintamiseen ja perussäätörakenteisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teollisten prosessien perussäätörakenteet.     
2. Prosessiteollisuuden tavallisimpien yksikköprosessien dynaaminen mallinnus ja säätöperiaatteet.     

Opintojakson arvostelu

0-5

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot                Suomi  
Opintomoniste                Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ACI-20030 Säädön suunnittelu Suositeltava    
ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Vanhemmille opiskelijoille kurssin ASE-1230 sijaan ACI-20010.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet, 5 op 7605400 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ACI-21130 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu22.02.2011