Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset, 7 op
Applications of Process Automation

Vastuuhenkilö

Yrjö Majanne

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö
Seminaari
 
 
 2 h/vko
 2 h/vko
 3 h/per

+2 h/vko
+2 h/vko
+3 h/per
 4 h/per
 
ACI-21030 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Tentti, laboratoriotyöt ja seminaarityö.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija Suomessa käytettävien teollisuusprosessien, erityisesti energia-alan, puunjalostuksen ja kemian prosessien perussäätöratkaisuihin ja kehittyneiden säätömenetelmien sovelluksiin.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Instrumentoinnin ja säätöjärjestelmien kokonaisvaltainen suunnittelu.     
2. Voimalaitosten ja puunjalostusprosessien perussäädöt.     
3. Kehittyneiden säätömenetelmien periaatteet ja sovellukset prosessiautomaatiossa.     
4. Vikadiagnostiikka.     

Opintojakson arvostelu

Tentti + seminaarityö

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot                Suomi  
Opintomoniste                Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ACI-20030 Säädön suunnittelu Suositeltava    
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi Suositeltava    
ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet Suositeltava    
ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2 Pakollinen    
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet Suositeltava    
ENER-8240 Voimalaitostekniikka Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Vanhemmille opiskelijoille kurssin ASE-1230 sijaan ACI-20010. Sähkö- ja ympäristötekniikan opiskelijoille ASE-1250 Järjestelmien ohjaus.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset, 7 op 76551 Prosessiautomaation sovellukset, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ACI-21030 2011-01   Luennot
Seminaarityöt
Harjoitukset
Laboratoriotyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu31.01.2012