Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ACI-11010 Automaatiotekniikan työkurssi, 3 op
Laboratory Course in Automation

Vastuuhenkilö

Pekka Pietilä

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Laboratoriotyö
 6 h/per
+6 h/per
+6 h/per
+6 h/per

 
ACI-11010 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratorio- ja PC-työt. Hyväksytysti suoritetut ryhmäkohtaiset työselostukset.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Perehdytään käytännössä automaatiotekniikan laitetekniikkaan ja sovelluksiin sekä kehittyneiden säätömenetelmien perusideoihin. Harjaannutaan itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Säätäjien viritysmenetelmät.     
2. Monimuuttujasäätö.     
3. Adaptiivinen säätö.     
4. Järjestelmien mallintaminen.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Muu kirjallisuus                Suomi  
Opintomoniste   töiden työohjeet   useita            Suomi  
Opintomoniste                Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ACI-20030 Säädön suunnittelu Pakollinen    
ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2 Pakollinen    
ASE-2110 Systeemit ja säätö Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Vanhemmille opiskelijoille vastaavat kurssit : ASE-2110 - ACI-20020 ASE-1230 - ACI-20010

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ACI-11010 Automaatiotekniikan työkurssi, 3 op 7601820 Automaatiotekniikan työkurssi, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ACI-11010 2011-01 Lukuvuoden 2011-2012 toteutus   Luennot
Laboratoriotyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu22.02.2011