Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

RTT-5060 Työoikeus ja työmarkkinatietous, 3 op
Labour Law and Basics of Labour Market

Vastuuhenkilö

Teuvo Tolonen, Alpo Salmisto

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 
 2 h/vko
+3 h/vko

 

 
RTT-5060 2011-01 Keskiviikko 16 - 19, RG202

Suoritusvaatimukset

Tentti

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa teollisuuslaitoksen johtotehtävissä tarvittavasta työlainsäädännöstä ja työmarkkinajärjestelmän toiminnasta. Lisäksi opiskelija osaa selittää työelämän ja työmarkkinoiden toimintaperiaatteita sekä tunnistaa vaatimuksia ja ongelmatilanteita, jotka tänä päivänä kohdistuvat alan osaajiin Suomessa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työsopimusoikeus, työehtosopimusoikeus, työaikoja ja vuosilomia koskeva lainsäädäntö sekä yhteistoimintaa yrityksissä koskeva lainsäädäntö  Työehdoista sopiminen yritystasolla   Työterveyshuolto Valvonta 
2. Työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö  Perusoikeudet työelämässä  Tietosuoja 
3. Työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmät; erityisesti AKAVA, YTN ja JUKO.     
4. Työnhaku ja CV, työpaikkahaastattelu. Rekrytointi; eri rekrytointikanavat ja niiden käyttö, minkälaisia henkilöitä yritys haluaa palkata.Työnhakuun ja työpaikan vaihtamiseen liittyvät testit ja soveltuvuusarviot; mitä testeillä selvitetään, miksi testejä käytetään, millaisia testejä on olemassa, voiko testaukseen valmistautua, miten testeissä ollaan ja toimitaan, esimerkkejä testeistä ja tehtävistä.     

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
RTT-5060 2011-01        

Viimeksi muokattu23.05.2011