Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-5101 Web-ohjelmointi, 4 op
Web Programming

Vastuuhenkilö

Tommi Mikkonen, Janne Lautamäki

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/per
+2 h/vko
+2 h/per


 
OHJ-5101 2011-01 Tiistai 12 - 14, TB104
Tiistai 10 - 12, TB109

Suoritusvaatimukset

Kurssin suoritusvaatimuksiin kuuluu tentin lisäksi pakollinen harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson OHJ-5101 Web-ohjelmointi suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään modernien web-ohjelmistojen toiminnan niin HTTP-protokollan, palvelimen kuin selaimenkin kannalta. Kurssin aikana hän tutustuu sekä web-palvelimen että selaimen ohjelmointiin ja osaa kurssin loputtua kehittää uusia yksinkertaisia sovelluksia web-ympäristöön. Opiskelija osaa lisäksi antaa esimerkkejä yleisimmistä web-ohjelmoinnin ongelmakohdista sekä nimetä tyypillisiä tietoturvaongelmia web-ohjelmissa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. HTTP-protokolla, asiakas-palvelin-malli  välityspalvelimien toiminta, HTTP-protokollan tilattomuuden aiheuttamat ongelmat   
2. web-sovellusten toteuttaminen dynaamisina sivuina, tiedonvälitys asiakkaan ja palvelimen välillä, toteutustekniikat  istunnon hallinta, autentikointi, MVC-malli  REST-rajapinnat, web-sovellus palveluna 
3. selaimen rakenne ja asiakaspään ohjelmoinnin perusidea  JavaScript-ohjelmointikieli web-kehityksessä, ulkoisten kirjastojen käyttö, asynkroninen kommunikointi  JavaScript-tietoturvan perusteet, mashup-sovellukset 

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana muodostuu tentti- ja harjoitustyöarvosanan perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen    
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-5101 Web-ohjelmointi, 4 op OHJ-5100 Seittiohjelmointi, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-5101 2011-01 Lukuvuoden 2011-2012 toteutus kurssista OHJ-5101 Web-ohjelmointi. Kurssin kotisivu osoitteessa http://www.cs.tut.fi/kurssit/OHJ-5101/        

Viimeksi muokattu28.03.2012