Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet, 5 op
Introduction to Distributed Systems

Vastuuhenkilö

Kari Systä

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 
 2 h/vko
+2 h/vko

 
OHJ-5010 2011-01 Maanantai 12 - 14, TB111

Suoritusvaatimukset

Tentti ja harjoitustyöt.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa esitellä hajautettujen ohjelmistojen pääpiirteet, niihin liittyvät ongelmat ja ongelmien yleisimmät ratkaisumallit. Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisia hajautettuja järjestelmiä ja pystyy itse hankkimaan lisätietoa alan kirjallisuudesta.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Täytyy ymmärtää mikä on hajautetun ja "perinteisen" järjestelmän ero.   Osata tunnistaa hajautettujen järjestelmien piirteitä.   Osata arvioida onko järjestelmässä otettu tarpeeksi huomioon hajautuksen erityispiirteitä.  
2. Tuntea perusrakenteita (esim. asiakas-palvelin) ja tuntea olemassaolevia kirjastoja (middleware)   Osata arvioida erilaisiin sovelluksiin soveltuvia kirjastoja.   Osata määritellä asiakkaan ominaisuudessa ohjelmistoprojektin tarpeet hajautuksen näkökulmasta.  
3. Osata ohjelmoida yksinkertainen hajautettu ohjelmistoharjoitustyö socket ja RMI -rajapinnoilla.   Tietää käsiteltyjen rajapintojen hyvät ja huonot puolet sekä vaaranpaikat.   Osata käyttää käsiteltyjä rajapintoja tehokkaasti yhdessä muun ohjelmiston kanssa.  
4. Ymmärtää mitä ongelmia tulee jos atomisuutta ja ajoituksia ei ole hajautetussa ohjelmassa huomioitu.   Tuntea valmiita kirjastoja ja algoritmisia ratkaisumalleja hajautuksen ongelmiin.   Ymmärtää algoritmien taustalla olevat matemaattiset periaatteet toimintojen oikeellisuuden varmistamisesta.  

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Distributed Systems, Principles and Paradigms   Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen   0-13-239227-5     Pearson Prentice-Hall 2002, ISBN: 0-13-239227-5      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen    
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö Suositeltava    
OHJ-4010 Rinnakkaisuus Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet, 5 op OHJ-5016 Introduction to Distributed Systems, 5 op Vastaavuus 1 = 1  
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet, 5 op 8105000 Hajautettujen järjestelmien perusteet, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-5010 2011-01        

Viimeksi muokattu23.04.2012