Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-4010 Rinnakkaisuus, 4 op
Concurrency

Vastuuhenkilö

Johannes Koskinen, Hannu-Matti Järvinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 2 h/vko
 2 h/vko
 10 h/per


+30 h/per 
OHJ-4010 2011-01 Maanantai 12 - 14, TB104

Suoritusvaatimukset

Harjoitustehtävät ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa rinnakkaisuuden aiheuttamat perusongelmat (kriittinen alue, nälkiintyminen ja lukkiutuminen) ja osaa joko välttää tai ratkaista ne yksinkertaisessa tapauksessa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prosessi ja säie.  Skeduloinnin perusteita.   
2. Rinnakkaisuuden tarve, siitä seuraavat ongelmat.  Rinnakkaisuuden eri tyypit: näennäinen ja todellinen rinnakkaisuus, hajautus.   
3. Kriittinen alue, poissulkeminen; semaforin toimintaidea.  Monitorit, muita rinnakkaisuuden työkaluja (kohtaamismekanismi).   
4. Synkronointi.     
5. Lukkiutuminen, nälkiintyminen. Lukkiutumisen ehdot ja lukkiutumisen välttäminen.  Käänteisprioriteettiongelma.   

Opintojakson arvostelu

Tentti, jonka arvosanaan harjoitustyöt vaikuttavat.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Käyttöjärjestelmät   Haikala & Järvinen   952-14-0851-0     Luvut 2-3      Suomi  
Kirja   Modern Operating Systems   Tanenbaum   978-0-13-600663-3     Luvut 2 ja 6.      Englanti  
Kirja   Operating Systems Internals and Design Principles   Stallings   978-0-13-603337-0     6. painos. Osa 2 (luvut 3-6).      Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1150 Ohjelmointi II Pakollinen   1
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 Pakollinen   1

1 . Opintojaksot ovat keskenään vaihtoehtoisia.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät, 4 op +
OHJ-4010 Rinnakkaisuus, 4 op
8104000 Käyttöjärjestelmät, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-4010 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 5 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu08.12.2011