Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3550 Projektinhallintaseminaari, 3 op
Software Project Management Seminar

Lisätiedot

Kurssin kotisivu: http://www.cs.tut.fi/kurssit/OHJ-3550/
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Tero Ahtee

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
            OHJ-3550 2011-01 Keskiviikko 16 - 18, TC210

Suoritusvaatimukset

Aktiivinen osallistuminen seminaariin (80 % läsnäolo), raportti ja esitys sekä analyysi omasta projektista, OHJ-3500 projektityöryhmien neuvonantajana toimiminen. Lisäksi valinnaisesti kirjallisuusselvitys, ja/tai muu seminaarin ajankohtainen tehtävä.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Syventää projektinhallinnan tietoja.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Syventää tietämystä ja ymmärtämystä ohjelmistoprojekteista.      
2. Oman projektin jälkiarvio, raportti ja sen esittäminen.      
3. Projektityöryhmien neuvonantajana toimiminen.      
4. Ohjelmistoprojektin hallintaan liittyvä kirjallisuusselvitys ja/tai raportti jostakin tunnetusta projektista.      
5. Mahdolliset muut ohjelmistoprojekteille tyypilliset ajankohtaiset asiat.      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3550 2011-01 OHJ-3550 Projektinhallintaseminaari 2010-11        

Viimeksi muokattu31.01.2011