Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö, 6-10 op
Software Engineering Project

Lisätiedot

Kurssin kotisivu = http://www.cs.tut.fi/kurssit/OHJ-3500

Vastuuhenkilö

Tero Ahtee

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt
 3 h/vko
 50 h/per
+3 h/vko
+50 h/per
+3 h/vko
+50 h/per


 


 
OHJ-3500 2011-01 Tiistai 16 - 19, TB109

Suoritusvaatimukset

Alusta loppuun tehty projekti, dokumentointi, tarkastukset, väli- ja loppuesitykset, palaverit.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia ohjelmistoprojektissa. Opiskelija ratkaisee monimutkaisia ohjelmistoprojektien ongelmia liittyen määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja testaukseen. Opiskelija tuottaa ryhmässä hyvin dokumentoidun toimivan ohjelmiston. Opiskelija hallitsee hyvän tarkastuskäytännön.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Projektissa toimiminen yhdellä tai usealla eri osa-alueella projektin elinkaaren aikana.   Projektipäällikön tehtävät ja toiminta.    
2. Projektin vaatimusten selvittäminen, valikoiminen ja muokkaaminen toteutettavan järjestelmän ominaisuuksiksi.   Erikoisten ja/tai vaativien sovellusalueiden erityispiirteet.   Kurssin työtuntimäärien tilastotiedot kirjataan kurssin tilasto-www-sivulle.  
3. Järjestelmällinen ja hyvän tieteellisen sekä teknisen tavan mukainen dokumentointi.   Mahdollisuus kehittää ryhmän oma dokumentointikäytäntö huippuunsa.    
4. Tarkastukset; hyvä käytäntö, kirjaaminen ja tilastointi. Toiminta tarkastuksissa eri rooleissa.   Mahdollisuus kehittää ryhmän oma tarkastuskäytäntö huippuunsa.   Kurssin tarkastustilaisuuksien tilastotiedot kirjataan kurssin tilasto-www-sivulle.  
5. Tietoiskut (väliesitys) ja lyhyet esitykset (loppuesitys) omasta projektista yleisölle.   Mahdollisuus tehdä ryhmän loppuesityksestä loistava ja mieleenjäävä esitys.    

Opintojakson arvostelu

Projekti; prosessin hallinta, lopputulos eli tuote, dokumentit, raportit, tarkastukset ja esitykset.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet Suositeltava    
KIE-1440 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet Suositeltava    
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Pakollinen    
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät Pakollinen    
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus Suositeltava    
OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio Suositeltava    
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit Suositeltava    
TETA-1031 Projektinhallinta Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö, 6-10 op OHJ-3506 Software Engineering Project, 6-10 op Vastaavuus 1 = 1  
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö, 6-10 op 8102500 Ohjelmistotekniikan projektityö, 0 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3500 2011-01 OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö 2010-11        

Viimeksi muokattu31.01.2011