Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 6 op
Software Architectures

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Johannes Koskinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 4 h/vko
 2 h/vko
 16 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+50 h/per 
OHJ-3200 2011-01 Torstai 14 - 16, TB103
Keskiviikko 10 - 12, TB103

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyö ja loppukoe sekä riittävä aktiivisuus viikkoharjoituksissa.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella komponenttipohjaisen ohjelmiston. Opiskelija osaa kuvata ohjelmistoarkkitehtuurin ja soveltaa ohjelmiston arkkitehtuurin mallintamisessa UML-notaatiota. Opiskelija ymmärtää ohjelmistoarkkitehtuurien yleisten ratkaisumallien ideat ja osaa soveltaa niitä ohjelmistojen suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää tuoterunkoarkkitehtuurien peruskäsitteet ja osaa suunnitella tuoterunkoarkkitehtuurin. Opiskelija osaa suorittaa ja raportoida ohjelmistoarkkitehtuurin arvioinnin.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arkkitehtuurien kuvaus  UML-mallintaminen arkkitehtuurin kannalta   
2. Arkkitehtuureihin liittyvät standardiratkaisut  Suunnittelumallit Arkkitehtuurityylit  Sulautettujen järjestelmien suunnittelumallit Integrointi Avoimen lähdekoodin suunnittelumallit 
3. Tuoterunkoarkkitehtuurit ja ohjelmistoalustat  Kehysarkkitehtuurit  Tuoterunkoarkkitehtuurien kuvaus 
4. Arkkitehtuurien arviointimenetelmät    ATAM-menetelmän suoritus 

Opintojakson arvostelu

Peruskäsitteiden ymmärtäminen, tekniikoiden soveltamiskyky, viikkoharjoitusten aktiivisuusaste, harjoitustyön ohjeiden mukainen suoritus.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Ohjelmistoarkkitehtuurit   Kai Koskimies ja Tommi Mikkonen            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen    
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 6 op 8102200 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3200 2011-01        

Viimeksi muokattu26.02.2011