Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio, 5 op
Software Maintenance and Evolution

Lisätiedot

Kurssin kotisivu: http://www.cs.tut.fi/~evo/
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Maarit Harsu

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 4 h/vko
 1 h/vko
 2 h/per
+2 h/vko
+1 h/vko
+62 h/per   
OHJ-3100 2011-01 Torstai 10 - 12, TB111
Tiistai 10 - 12, TB111

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla yleisimmät toimenpiteet, joita ohjelmiin kohdistuu niiden käyttöönoton jälkeen; perustella, miksi ohjelmia joudutaan muuttamaan ja uudistamaan; selittää, millaisia vaikutuksia muutosten tekemisellä voi olla ohjelmiin; vertailla eri uudistamistapoja; tarkastella (analysoida) ohjelmia saadakseen käsityksen siitä, mitä ohjelma tekee; mitata ohjelmia ja tulkita mittausten tuloksia; suunnitella ja toteuttaa pyydetty muutos olemassa olevaan ohjelmaan.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erilaiset ylläpito- ja uudistamistehtävät, ylläpidon osuus ohjelmistotuotannossa. Ylläpitoprosessi.  Työkalutuki erilaisille ylläpitotehtäville.  Käytännön kokemus ylläpitotehtävistä. 
2. Ohjelmien analysointi ja ymmärtäminen. Ohjelmien mittaaminen (metriikat). Mittaustulosten tulkitseminen.  Metriikkatyökalut.   
3. Ohjelmien muuttuminen (evoluutio) ajan kuluessa. Muutosten tekeminen ja muutosten vaikutukset.     
4. Takaisinmallinnus ja takaisinmallinnusmallit. Muut uudistamiseen liittyvät mallit.  Takaisinmallinustyökalut.   
5. Ohjelmien uudelleenkäyttö. Uudelleenkäytettävien osien tunnistaminen olemassa olevista ohjelmista.     

Opintojakson arvostelu

Arvosanaan vaikuttaa ainakin tentin arvosana. Harjoitustyö on pakollinen, mutta tarvittaessa se voidaan arvostella asteikolla hyväksytty/hylätty. Alimman arvosanan saadakseen opiskelijan tulee saada puolet tentin ja harjoitustyön yhteispistemäärästä, muiden arvosanojen määräytyminen tapahtuu tasavälisellä asteikolla.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Ohjelmien ylläpito ja uudistaminen   Maarit Harsu   951-762-829-3          Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen    
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio, 5 op 8102030 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3100 2011-01 Opintojakson toteutus lukuvuonna 2011-2012        

Viimeksi muokattu05.01.2012