Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus, 5 op
Software Testing

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus opintojakson kotisivulla: http://www.cs.tut.fi/kurssit/OHJ-3060
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Mika Katara

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt
Verkkotyöskentely
 3 h/vko
 40 h/per
 5 h/per
+3 h/vko
+40 h/per
+5 h/per   
OHJ-3060 2011-01 Maanantai 12 - 15, TB111
Maanantai 12 - 15, TB104

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu monivaiheinen parityönä tehtävä harjoitustyö sekä tentti. Lisäksi pakollista läsnäoloa vaativia vierailuluentoja. Osaamistavoitteet vastaavat keskitason opiskelijaa (arvosana 3).
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee testaamisen peruskäsitteet ja -tekniikat yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksyntätestaustasolla sekä osaa soveltaa niitä ohjelmistotyössä kaikissa elinkaaren vaiheissa. Opiskelija tunnistaa sellaiset testaukseen liittyvät tehtävät, jotka voidaan joka osittain tai kokonaan automatisoida työkalujen avulla. Lisäksi opiskelija osaa käyttää vähintään yhtä automatisointityökalua.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. V-malli, testaus ketterissä ohjelmistoprosesseissa  Test-Driven Development, virheen elinkaari, testauksen ulkoistaminen   
2. Miksi pitää suunnitella, mitä pitää suunnitella, testitapausten kuvaaminen  Standardit, dokumenttirungot   
3. Dynaamisen testauksen tekniikat  Staattisen testauksen tekniikat, olio-testauksen erityispiirteet, sulautettujen järjestelmien testaus, tietoturvan testaus  Muut laadun parantamiseen liittyvät tekniikat 
4. Yksikkötestauksen ja järjestelmätestauksen tärkeimmät työkalut  Testiautomaatiojärjestelmät, käyttöliittymätestauksen työkalut   
5. Koodikattavuus ja sen mittaaminen  Mittareiden käyttö testauksen ohjauksessa, mutkikkuusmittarit   

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy suurin piirtein puoliksi harjoitustyön ja tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Ohjelmistojen testaus   Mika Katara       Luentokalvojen kopiot saatavissa luentojen alkaessa.      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1150 Ohjelmointi II Pakollinen    
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Suositeltava    
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Pakollinen    
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus, 5 op OHJ-3066 Software Testing, 5 op Vastaavuus 1 = 1  
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus, 5 op 8102020 Ohjelmistojen testaus, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3060 2011-01 Toteutus 1   Luennot
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 30 %
Etäopetus: 70 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu13.09.2011