Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät, 6 op
Software Engineering Methodology

Vastuuhenkilö

Marko Leppänen, Kari Systä

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/per
 2 h/per
+4 h/per
+2 h/per


 
OHJ-3050 2011-01 Maanantai 14 - 16, TB103
Torstai 10 - 12, TB103
Maanantai 14 - 16, TB104
Torstai 10 - 12, TB104

Suoritusvaatimukset

Tentti, harjoitustyö, vierailuluennot
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Kyky toimia ohjelmistoprojektissa toteuttajana.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Projektinhallinta     
2. Ohjelmistosuunnittelu     
3. Laatujärjestelmä, tuotantoprosessi, laadun mittaaminen, laadunvarmistus     
4. Tukitoiminnot: tuotteenhallinta, testaus, vaatimustenhallinta, dokumentointi     

Opintojakson arvostelu

Arvosana perustuu tentin, viikkoharjoitusten ja harjoitustyön pisteisiin.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Ohjelmistotuotanto   Haikala, Märijärvi       Talentum 2004, 11. painos      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1150 Ohjelmointi II Pakollinen    
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät, 6 op 8102010 Ohjelmistotuotannon menetelmät, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3050 2011-01        

Viimeksi muokattu05.01.2012