Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja, 5 op
Basic Tools for Software Science

Lisätiedot

Katso opintojakson kotisivu http://www.cs.tut.fi/kurssit/OHJ-2100/

Vastuuhenkilö

Antero Kangas, Antti Valmari

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 3 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
OHJ-2100 2011-01 Torstai 10 - 12, TB222

Suoritusvaatimukset

Laskuharjoitukset ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan arvosanalla 3 opiskelija tiedostaa täsmällisyyden ja epätäsmällisyyden vaikutuksen ohjelmistojen laadulle ja valmistuskustannuksille. Hän osaa tunnistaa, muotoilla, rajata tarkoituksenmukaisella tavalla ja analysoida ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavia abstraktioita käyttäen logiikan, joukko-opin ja yhteysriippumattomien kielten käsitteistöä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Täsmällisyyden olemus, hyödyt ja haitat.     
2. Logiikan käyttö ohjelman tilasta puhumiseen.  Ohjelman toimintaa koskeva päätteleminen.   
3. Lausekkeiden rakenteeseen liittyvä käsitteistö, Backus-Naur format.  Yhteysriippumattomat kieliopit ohjelmoinnin näkökulmasta.  Ylhäältä alas -jäsentäminen. 
4. Äärelliset automaatit ja säännölliset lausekkeet ohjelmoinnin näkökulmasta.  Äärellisten automaattien ja säännöllisten lausekkeiden perusteoriaa.   

Opintojakson arvostelu

Tentti. Tenttioikeuden saamiseksi on kerättävä riittävästi laskuharjoituspisteitä, katso opintojakson veppisivu.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Ohjelmistotieteen perustyökaluja   Antti Valmari            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1150 Ohjelmointi II Pakollinen   1
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 Pakollinen   1
MAT-21161 Algoritmimatematiikka Pakollinen    

1 . Näistä jompi kumpi vaaditaan esitiedoksi.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja, 5 op 8100500 Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-2100 2011-01 Kevät 2011        

Viimeksi muokattu29.03.2012