Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet, 5 op
Principles of Programming Languages

Vastuuhenkilö

Matti Rintala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Seminaari
 4 h/vko
 2 h/vko
 10 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+16 h/per   
OHJ-2050 2011-01 Perjantai 12 - 14, TB111
Maanantai 14 - 16, TB109

Suoritusvaatimukset

Tentti, laskuharjoitukset ja harjoitustyö
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää ohjelmointikielten yleiset periaatteet ja peruskäsitteet yksittäisiä ohjelmointikieliä yleisemmällä tasolla. Opiskelija ymmärtää näiden periaatteiden vaikutukset kielten toteutukseen ja käyttöön ja osaa sen perusteella tehdä valintoja eri ohjelmointikielten välillä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Syntaksin kuvaaminen (yhteysriippumattomat kieliopit). Jäsentämisen periaatteiden tuntemus. Jäsennystavat (LL ja LR).  Chomskyn kielihierarkia. Muiden kuin LL- ja LR-jäsennystapojen tuntemus. Aksiomaattinen semantiikan kuvaaminen.  Muita formaaleja semantiikan kuvaustapoja (denotationaalinen, operationaalinen). 
2. Ohjelmointikielten eri rakenteiden toteutustavat ja toteutusperiaatteet.  Yksityiskohtaiset toteutustavat joissakin ohjelmointikielissä.   
3. Muistinhallinnan periaatteiden tuntemus, esim. aktivaatiotietueiden sisällön ja merkityksen tuntemus.  Aktivaatiotietueiden toteutustapa jossakin laitteistoarkkitehtuurissa.   
4. Eri ohjelmointiparadigmojen periaatteellinen tuntemus. Eri paradigmoilla (funktionaalinen, looginen, rinnakkainen) kirjoitettujen ohjelmien ymmärtäminen.  Pienten ohjelmien kirjoittaminen eri paradigmoilla.  Todellisten ohjelmien kirjoittaminen jollakin harvinaisemmalla paradigmalla. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Concepts of programming languages   Sebesta       Viides tai kuudes painos      Englanti  
Kirja   Ohjelmointikielet - periaatteet, käsitteet, valintaperusteet   Maarit Harsu   952-14-0981-9          Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen   1
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö Pakollinen   1
OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja Suositeltava    

1 . Opintojaksoista on oltava suoritettuna vähintään toinen

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet, 5 op 8101000 Ohjelmointikielten periaatteet, 3 ov  
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet, 5 op OHJ-2056 Principles of Programming Languages, 5 op Vastaavuus 1 = 1  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-2050 2011-01   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu11.01.2011