Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op
Advanced Object-Oriented Programming

Vastuuhenkilö

Matti Rintala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 4 h/per
 2 h/per
 20 h/per
+2 h/per

+40 h/per 
OHJ-1450 2011-01 Keskiviikko 14 - 16, TB104
Keskiviikko 14 - 16, S4
Torstai 12 - 14, TB104

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti (67 %) ja harjoitustyö (33 %). Lisäpisteitä tenttiin saa kirjoitetuista luentoesseistä
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja olio-ohjelmointia tukevilla ohjelmointikielillä ja osaa selittää olio-ohjelmoinnin ja oliorajapintojen erityispiirteet ja tyypilliset ongelmat.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija osaa selittää periytymisen, sopimussuunnittelun ja poikkeuksia käyttävän virhekäsittelyn perusteet.  Opiskelija osaa selittää mitä on poikkeusturvallisuus ja osata suunnitella luokkia sopimussuunnittelua käyttäen.  Opiskelija osaa selittää mitä on geneerisyys sekä pysyvyys- ja vaihtelevuusanalyysi sekä miten malleja (template) käytetään geneeriseen ohjelmointiin. 
2. Opiskelija osaa suunnitella olioiden elinkaaret monipuolisemmin kuin OHJ-1400:ssa.  Opiskelija osaa selittää eroja oliokielten oliomallien välillä erityisesti olioiden elinkaariin liittyen.  Opiskelija osaa selittää Smalltalk-kielen perusteet ja suurimmat erot C++:aan. 
3. Opiskelija osaa suunnitella periytymistä olennaisesti hyväksi käyttävän oliosuunnitelman sekä toteuttaa sopimussuunnittelua ja poikkeusturvallisuutta käyttäen määritellyn  Opiskelija osaa käyttää sopimussuunnittelua ja poikkeusturvallisuutta omassa oliosuunnitelmassaan ja -toteutuksessaan.  Opiskelija osaa suunnitella olio-ohjelmarakenteen, joka varautuu tuleviin muutos- ja laajennustarpeisiin. 

Opintojakson arvostelu

Tentillä mitataan olio-ohjelmoinnin teorian ja käsitteiden osaaminen. Harjoitustyö puolestaan mittaa opiskelijan käytännön taitoja olio-ohjelmoinnin osalta.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Olioiden ohjelmointi C++:lla   Matti Rintala, Jyke Jokinen   952-14-0936-3     4. (3.) uudistettu painos, Talentum 2005 (2003)      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen    
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö Suositeltava    
OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op 8100410 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-1450 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu18.10.2011