Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-1100 Ohjelmointi I, 4 op
Programming I

Vastuuhenkilö

Ari Suntioinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 4 h/vko
 2 h/vko
 12 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+18 h/per 
OHJ-1100 2011-01 Tiistai 12 - 14, F ISO SALI
Maanantai 12 - 14, F ISO SALI

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy toteuttamaan yksinkertaisia ohjelmia itsenäisesti: Opiskelija tunnistaa, miten ongelman ratkaisussa käytetään kurssin ydinaineksessa esiteltyjä periaatteita. Opiskelija osaa määritellä ja käyttää tietotyyppejä, muuttujia, kontrollirakenteita ja funktioita. Opiskelija pystyy tulkitsemaan toisen kirjoittamaa ohjelmaa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelman ja algoritmin käsitteet. Yksinkertaisten ohjelmien suunnitteleminen ja testaus.      
2. Muuttujat.   Muuttujien roolit.   Muuttujien elinaika. 
3. Tyyppikäsite: perustietotyypit, taulukot ja tietueet.  Luettelotyyppi.    
4. Ehto- ja silmukkalauseet.  Valintalause.   
5. Suunnitteleminen jakamalla pienempiin osakokonaisuuksiin. Aliohjelmat ja funktiot. Arvoparametrit ja paluuarvon välitys.  Viiteparametrit.   
6. Ohjelmointityylin perusasiat.  Tyylianalysaattorin käyttö.   

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy tentti-, harjoitus- ja harjoitustyöpisteiden pohjalta.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Ohjelmointi I -luentomoniste   Ari Suntioinen            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-1100 Ohjelmointi I, 4 op 8100100 Ohjelmointi I, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-1100 2011-01        

Viimeksi muokattu28.01.2011