Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-1050 Varusohjelmat, 2 op
Using System Software

Lisätiedot

Opintojakson voivat suorittaa ainoastaan opiskelijat, jotka haluavat täydentää opintojakson OHJ-1010 suorituksen opintojakson OHJ-1020 Tietotekniikan perusteet ja varusohjelmat tasalle. Opintojaksoa ei voi suorittaa, jos opintojakso OHJ-1020 on suoritettu.

Vastuuhenkilö

Jyke Jokinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Harjoitukset
 2 h/vko

 

 

 

 
OHJ-1050 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Tietokoneharjoituksissa suoritettavat tehtävät ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa PC-laitteiston osat ja liitännät, ja osaa etsiä tietoa varusohjelmistojen käytöstä seitti-, man- ja info-sivuilta. Opiskelijalla on valmiudet itsenäisesti opetella uusia työkaluja ja ylläpitää kotitietokonetta ja sen palveluita. Opiskelija osaa asentaa GNU/Linux-käyttöjärjestelmän ja käyttää sitä päivittäisissä tehtävissä. Opintojakso antaa käytännön valmiuksia tietotekniikan ammattiaineopintoja varten.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. PC-laitteiston osien tunnistaminen. GNU/Linux-Käyttöjärjestelmän asentaminen. Komentotulkin käyttö.  Ylläpitäjän komennot. Asetustiedostot.   
2. Tiedostojen hallinta. Hakemistorakenteet. Symboliset ja kovat linkit. Tiedostojen pakkaaminen.  Tiedostojärjestelmien liittäminen hakemistopuuhun.   
3. Tekstieditorin käyttö.  Rakenteisen dokumentin luominen ja esittäminen.   
4. Ohjelmoijan apuvälineet, Make, tekstitiedostojen vertailu.  Versionhallinta, skriptit, Linux-ytimen kääntäminen.   
5. Verkon käyttäminen. Kotikoneen tietoturva.  Verkon asetukset. Verkkopalveluiden asetukset.  Tietomurrosta toipuminen. 

Opintojakson arvostelu

Harjoituksissa hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja tentti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
-   Kotisivu              Suomi  
Luentokalvot   Varusohjelmat   Antti Virtanen       Opintojakson kotisivulla      Suomi  
Opintomoniste   Varusohjelmien harjoitustehtävät   Harri Järvi       Opintojakson kotisivulla      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-1050 2011-01        

Viimeksi muokattu28.01.2011