Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHTE-7100 Johdatus ihmisen käyttäytymiseen, 5 op
Introduction to human behaviour

Lisätiedot

Opintojakso on pieneltä osin samansisältöinen lukion psykologian kanssa.

Vastuuhenkilö

Timo Saari

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 2 h/vko
 2 h/vko
 10 h/per
+2 h/vko

+10 h/per   
IHTE-7100 2011-01 Keskiviikko 12 - 14, TB222
Keskiviikko 12 - 14, TB111

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö, kotitehtävät ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää psykologian perusteet ja käyttää hyödyksi osaamistaan tekniikan ja ympäristön suunnittelussa. Opittavia aihepiirejä ovat ihmisen kehitys, persoonallisuus, tiedonkäsittely, kommunikointi, emootiot, luovuus, ryhmäkäyttäytyminen, moniammatillinen työskentely, kuluttamisen ja estetiikan psykologia sekä erityisryhmät suunnittelussa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Psykologian keskeiset osa-alueet teknisen suunnittelun kannalta.      
2. Ihmisen ominaisuudet, kyvyt ja käyttäytyminen.   Vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä. Haastattelutaidot.   
3. Kyky käyttää hyödyksi psykologian osaamistaan suunnittelussa.     

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy kotitehtävien, harjoituksiin osallistumisen ja tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan 50% kotitehtävien pisteistä ja harjoituksiin osallistumisesta. Puolet arvosanasta määräytyy kotitehtävien ja harjoituksiin osallistumisen perusteella ja puolet tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHTE-7100 Johdatus ihmisen käyttäytymiseen, 5 op IHTE-7106 Introduction to Human Behaviour, 5 op Vastaavuus 1 = 1  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHTE-7100 2011-01 http://www.cs.tut.fi/kurssit/IHTE-7100/        

Viimeksi muokattu10.01.2012