Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, 5 op
User-Centered Product Development

Vastuuhenkilö

Jarmo Palviainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt



 



 
 4 h/vko
 4 h/per
 12 h/per
+2 h/vko
+2 h/per
+20 h/per



 
IHTE-3100 2011-01 Tiistai 8 - 10, TB219
Torstai 14 - 16, K739
Tiistai 8 - 10, K739

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö, tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten käyttäjän tarpeet ja vaatimukset pitää ottaa huomioon vuorovaikutteisten tuotteiden kehityksessä yleensä ja ohjelmistoprojekteissa erityisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -kuvailla tuotekehityksen koko elinkaaren ja sen osa-alueet sekä niiden merkityksen vuorovaikutteisissa tuotekehitysprojekteissa, -tunnistaa eri tilanteisiin sopivat käyttäjäkeskeisen suunnittelun tekniikat ja menetelmät, -selittää tuotekehityksen ja tieteellisen työskentelyn erot, -arvioida poikkitieteellistä tiimityöskentelyä analyyttisesti, -soveltaa käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen periaatteita tuotekehitysprojekteissa, -suunnitella tuotekehitysprojektin käytettävyystyön yhdessä tuotekehitystiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa sekä -hyödyntää käytettävyysalan tietolähteitä tiedonhankinnassaan.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Eri näkökulmat tuotteiden käytettävyyteen ja käyttökokemukseen, mm. käyttäjä, asiakas, yritysjohto, markkinointi, ohjelmistosuunnittelu, muotoilu. Käyttäjäsegmentointi ja tuotepositiointi. Käytettävyystyön taloudellisuuden perustelut (cost-justifying usability).     
2. Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi. Ohjelmistoprosessit suhteessa käytettävyyteen.     
3. Käytettävyystavoitteet ja -menetelmät tuotekehitysprosessin eri vaiheissa.     
4. Monialainen tiimityöskentely. Kommunikointi käyttäjäkeskeisen tutkimuksen ja kehityksen tuloksista sekä yrityksen sisällä, asiakkaille että tiedeyhteisölle.     
5. Kyky hyödyntää käytettävyysalan tietolähteitä: konferenssit, journalit, tietokannat     

Opintojakson arvostelu

Tentti ja harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet Pakollinen    
IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, 5 op OHJ-7300 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, 5 op  
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, 5 op IHTE-3106 User-Centered Product Development, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHTE-3100 2011-01 IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, lukuvuosi 2011-2012   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu08.03.2011