Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet, 3 op
Introduction to User Interface Design

Vastuuhenkilö

Tomi Haustola, Satu Jumisko-Pyykkö

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt 
 3 h/vko
 2 h/per
 25 h/per   
IHTE-2100 2011-01 Tiistai 14 - 16, TB111
Torstai 15 - 16, TB109

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - selittää käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttöliittymien arvioinnin perustermistön - antaa esimerkkejä erilaisista käyttöliittymätyypeistä, vuorovaikutustavoista ja -malleista - soveltaa käytettävyyden heuristiikkoja ja suunnittelusääntöjä käyttöliittymäsuunnittelussa ja käytettävyyden arvioinnissa. - laatia käyttöliittymäsuunnitelman graafiselle käyttöliittymälle osana ryhmää. - perustella tehdyt suunnitteluratkaisut käyttäjätarpeiden pohjalta.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttöliittymäsuunnitteluperiaatteet ja heuristiikat. Opiskelija osaa soveltaa käytettävyyden heuristiikkoja suunnittelutyössä. Opiskelija osaa suorittaa heuristisen arvioinnin.     
2. Tehtäväkulkuanalyysi, käyttäjien vaatimukset     
3. Käyttöliittymätyypit ja vuorovaikutustavat sekä -mallit     
4. Käyttöliittymästandardit, ohjeistot ja tyylioppaat     

Opintojakson arvostelu

Tentti mittaa sekä perustermistön ja tietojen hallintaa että näiden tietojen soveltamista. Harjoitustyössä arvioidaan tietojen soveltamista käytännön käyttöliittymäsuunnittelussa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Luentokalvot         Luentokalvot kurssin kotisivuilla      Suomi  
Muu verkkomateriaali   Verkkomateriaali         Kurssin Moodlesivustolta löytyy linkkejä kurssin sisältöä käsittelevään verkkomateriaaliin.      Suomi  
Opintomoniste   Pruju         Pruju saatavissa TiTe-killasta      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHTE-2100 2011-01 IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet, lukuvuosi 2010-2011        

Viimeksi muokattu26.10.2011