Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet, 3 op
Introduction to Usability

Vastuuhenkilö

Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 3 h/vko
 2 h/vko
 20 h/per    
IHTE-1100 2011-01 Maanantai 13 - 14, TB103
Keskiviikko 14 - 16, TB103

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - selittää käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun perustermistön ja menetelmät - selittää kuinka Normanin suunnitteluperiaatteita voidaan hyödyntää käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa - antaa esimerkkejä käytettävyyden merkityksestä ja käyttäjäkeskeisten suunnitteluperiaatteiden soveltamisesta tuotekehitysprosessissa - suunnitella ja toteuttaa pienen käyttäjätutkimuksen osana ryhmää - perusteet kyselyn ja haastattelun suunnittelusta ja toteutuksesta - toteuttaa tutkimuksen pohjalta järjestelmän käsitteellisen suunnittelun ja raportoida työn selkeästi

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käytettävyyden sekä ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksen peruskäsitteet ja termistö.     
2. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusperiaatteet ja merkitys. Normanin suunnitteluperiaatteet.     
3. Käyttöympäristön eli -kontekstin merkitys suunnittelussa. Järjestelmän kohderyhmän määrittely, käyttäjätarpeiden kartoitus sekä käytettävyystavoitteiden määrittely.     

Opintojakson arvostelu

Tentti mittaa paitsi peruskäsitteistöjen hallintaa, myös tiedon soveltamista ja ymmärrystä opintojaksoon liittyvistä asioista. Harjoitustyössä arvioidaan erityisesti opiskelijan taitoa soveltaa kurssilla opittuja tietoja käyttäjätarpeiden kartoittamisessa ja käytettävyystavoitteiden määrittelyssä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Luentokalvot         Luentokalvot julkaistaan kurssin moodle-sivustolla      Suomi  
Muu verkkomateriaali   Verkkomateriaali         Linkkejä kurssin sisältöä käsitteleväiin verkkomateriaaleihin löytyy kurssin moodle-sivustolta      Suomi  
Opintomoniste   Pruju         Pruju saatavissa TiTe-killasta      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet Suositeltava   1
OHJ-1020 Tietotekniikan perusteet ja varusohjelmat Suositeltava   1

1 . Opintojaksot ovat keskenään vaihtoehtoiset.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHTE-1100 2011-01 IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet, lukuvuosi 2010-2011        

Viimeksi muokattu23.05.2011