Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit, 6 op
Structured Documents

Lisätiedot

Opintojakson kotisivu löytyy TTY:n Hypermedialaboratorion kotisivulta (ks. opetus).
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Ossi Nykänen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 
 4 h/vko
+4 h/vko

 
MATHM-47150 2011-01 Tiistai 10 - 12, S2
Torstai 10 - 12, S2

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyöt ja lopputentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakenteisten dokumenttien peruskäsitteisiin, menetelmiin ja sovelluksiin. Kurssilla tutustutaan erityisesti XML-standardiperheeseen. Tavoitteena on ymmärtää tiedon dokumenttipohjaisen mallinnuksen ja sen käsittelymenetelmien suhde sekä menetelmiin sisäänrakennettu prosessiajattelu.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Dokumentin käsite, rakenteisten dokumenttien ja niiden käsittelyn peruskäsitteet, merkkauskielet ja sovellukset.  Rakenteisten dokumenttien historiallinen tausta, suhde Web-tekniikoihin.   
2. Extensible Markup Language (XML). Dokumentin tyyppi (XML DTD) ja sen suunnittelu. Tiedon dokumentti- ja dataperustainen mallintaminen.  Tyypillisiä suunnitteluratkaisuja ja sovellusesimerkkejä.   
3. Aihepiirin standardit ja XML-perustekniikat. XML-dokumenttien käsittely. XSL-muunnokset.  Suhde XML-standardiperheen muihin teknologioihin.   
4. XML-sovellusohjelmoinnin perusteet; standardirajapintojen perusteet.  Document Object Model (DOM) -rajapinta.   

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy tenttituloksen ja harjoitustöiden perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MATHM-37100 Johdatus hypermediaan Pakollinen    
OHJ-1150 Ohjelmointi II Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Ohjelmointitaito yms. auttaa ymmärtämään mallinnuksen ja perustekniikoiden lähtökohtaisia piirteitä; tiedon rakenteinen kuvailu perustuu pitkälti ajatukseen tiedon automatisoidusta/ohjelmallisesta käsittelystä.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit, 6 op 7307015 Rakenteiset dokumentit, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MATHM-47150 2011-01        

Viimeksi muokattu31.01.2011