Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MATHM-37100 Johdatus hypermediaan, 3 op
Hypermedia Literacy

Vastuuhenkilö

Jaakko Salonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 3 h/vko

 

 

 

 
MATHM-37100 2011-01 Keskiviikko 12 - 15, TB104

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Perehdytään web-julkaisun ja hypermedian perusteisiin sekä niihin liittyviin menetelmiin, tekniikoihin ja ohjelmistoihin. Käytännön suunnittelu- ja toteutustaitojen ohella opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle aiheesta hyvä yleiskuva sekä perustiedot jatkokurssien pohjaksi.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hypermedian ja hypertekstin keskeiset periaatteet Internet ja WWW  Historia, nykytilanne ja visiot HTTP:n perusteet  Hypermedian ja hypertekstin historia 
2. HTML-kielioppi ja keskeinen merkkaus. Rakenteinen merkkauksen periaatteet  Rakenteinen HTML-merkkaus. HTML-merkkaus laajemmin.  HTML:n historia. Web-standardointi ja W3C 
3. Palvelinohjelmoinnin periaatteet. Asiakas-palvelin -malli.  HTML-lomakkeiden perusteet ja toimintaperiaate. CGI  Palvelinohjelmointiin soveltuvien, erityisesti skriptikielien perusteet. 
4. Keskeinen CSS-merkkaus. Tyylikielten periaatteet.  CSS-kielioppi. CSS selektorit, mediatyypit, box model ja visual formatting model.  CSS-suunnittelu 
5. Kuvan, äänen ja videon esittäminen webissä. Objektin käsite.  Web-julkaisuun soveltuvien ääni-, kuva-, ja videoformaattien yleispiirteet. Web-formaattien erityispiirteet.  Web design 
6. Selainohjelmoinnin periaatteet  DOM ja JavaScript: perusteet ja toimintaperiaatteet  AJAX:n toimintaperiaate. Selainohjelmointityökalujen käyttö. 

Opintojakson arvostelu

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen, opiskelijalla on mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Saavuttaakseen arvosanan 4, opiskelijan on lisäksi osoitettava täydentävään tietämykseen kuuluvuia asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävään tietämykseen kuuluvat asiat osataan hyvin. Havaitut, pienet puutteet ydinaineksen osaamisessa laskevat kurssin arvosanan 1:n tai 2:n. Jos ydinaineksen hallinta on huomattavan puutteellista, ei opiskelija läpäise kurssia. Hyväksytysti suoritetun tentin arvosanaa voi korottaa toteutuskertakohtaisesti määritettävillä lisätehtävillä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet Pakollinen   1
OHJ-1020 Tietotekniikan perusteet ja varusohjelmat Pakollinen   1

1 . Opintojaksoista toinen on suoritettava. Laajemman valitseminen on suositeltavaa.

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso MATHM-37100 Johdatus hypermediaan korvaa opintojakson MATHM-37000 Hypermedian perusteet. Vain toisen näistä opintojaksoista voi sisällyttää tutkintoon.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MATHM-37100 2011-01        

Viimeksi muokattu14.06.2012