Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MEC-2350 Teknillisen mekaniikan perusteet , 5 op
Introduction to Applied Mechanics

Vastuuhenkilö

Sami Pajunen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 3 h/vko
 2 h/vko
+3 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
MEC-2350 2011-01 Tiistai 10 - 12, TB109
Keskiviikko 11 - 12, TB109

Suoritusvaatimukset

Välikokeet tai tentti sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja erottaa toisistaan statiikan, dynamiikan ja lujuusopin tehtävätyypit. Lisäksi opiskelija osaa laskea verrattain yksinkertaisia statiikkaan, dynamiikkaan ja lujuusoppiin liittyviä pieniä insinööritehtäviä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskuvan teknillisen mekaniikan tehtäväkentästä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekaniikan peruskäsitteet ja peruslait. Voimasysteemit ja niiden muuntaminen. Partikkelin, jäykän kappaleen ja kappalesysteemin tasapainoehdot. Suoran palkin rasitukset.  Liukukitka ja sen sovelluksia tasapainotehtävissä.   
2. Lujuusopin peruskäsitteet ja jännitys-venymäyhteys. Mitoituksen perusteita. Suoran sauvan keskeinen veto- tai puristus. Puhdas leikkaus. Suoran palkin taivutus ja akselin vääntö.  Hoikan, suoran ja keskeisesti puristetun sauvan nurjahdus.   
3. Partikkelin ja jäykän kappaleen kinematiikka ja kinetiikka tasossa.   Impulssi- ja energialauseet.   

Opintojakson arvostelu

Arvosana muodostuu välikokeiden tai tentin pisteistä sekä harjoitustöistä annettavista lisäpisteistä. Hyvällä ydinaineksen osaamisella pääsee arvosanaan 3, arvosana 5 vaatii ydinaineksen erinomaista hallintaa sekä täydentävän tietämyksen hyvää osaamista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Teknillisen mekaniikan perusteet   Tapio Salmi       3. painos, 2006      Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEC-2350 Teknillisen mekaniikan perusteet , 5 op TME-5100 Teknillisen mekaniikan perusteet, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MEC-2350 2011-01 Johdanto teknillisen mekaniikan tehtäväkenttään. Keskeisimmät asiakokonaisuudet statiikasta, lujuusopista ja dynamiikasta.   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 70 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 30 %  

Viimeksi muokattu04.02.2011