Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MEC-1231 Konerakenteet, 4 op
Machine Structures

Vastuuhenkilö

Veli-Matti Järvenpää

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 
 14 h/per
 14 h/per


 


 


 
MEC-1231 2011-01 Keskiviikko 12 - 14, K1241

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee teräksisten konerakenteiden (runkorakenteet, kvasistaattiset koneenosat) suunnittelun periaatteet. Opiskelija perehtyy konerakenteiden mitoituslaskentaan ja tuntee tarvittavat standardit. Opiskelija tuntee valmistusmenetelmien ja konerakenteiden suunnittelun välisen vuorovaikutuksen.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teräksisten konerakenteiden suunnitteluperiaatteet. Palkki- ja levyrakenteet. Mitoituslaskenta ja mitoitusstandardit.   Tietokoneavusteinen lujuuslaskenta.   
2. Hitsausliitokset. Hitsausliitoksen staattinen mitoitus ja väsymismitoitus. Ruuvi- ja niittiliitokset.   Tietokoneavusteinen lujuuslaskenta.  Katsaus kehittyneempiin mallinnusmenetelmiin. 
3. Konerakenteiden valmistusmenetelmät suunnittelun näkökulmasta.   Rakenteen ominaisuuksien varmistaminen ja todentaminen.    

Opintojakson arvostelu

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö ja kirjallinen tentti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Luentomateriaali              Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEC-1200 Koneenosaoppi Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEC-1231 Konerakenteet, 4 op KSU-1231 Konerakenteet, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MEC-1231 2011-01        

Viimeksi muokattu16.02.2011