Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MEC-1030 CAD jatkokurssi, 4 op
Advanced CAD

Vastuuhenkilö

Ilari Laine

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 1 h/vko

+1 h/vko

+1 h/vko

+1 h/vko


 
MEC-1030 2011-01 Keskiviikko 12 - 14, K1703

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitusten kuulustelut.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Harjoitustöiden ohjaus on lähiopetusta CAD salissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää nykyaikaisten CAD ohjelmien eri mallinnusperiaatteita. Hän osaa hyödyntää mallien parametrisuutta ja piirteitä, tehdä kokoonpanoja, suorittaa mallien korjaustoimenpiteitä. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija pystyy mallintamaan vaikeita muotoja ja kokoonpanoja. Tavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on hyvät edellytykset käyttää myös muiden valmistajien CAD ohjelmia.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Perehtyminen tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD). CAD-laitteet.  parametrisuus, piirremallinnus  Konfiguraatiot. Kirjastot.  
2. Kappaleen kuvaaminen tietokoneella ja tämän kuvauksen hyödyntäminen.  Pikamallinnus. Pintamallinnus.  Mallien siirto eri järjestelmien välillä: CAD - FEM - CAM - RP.  
3. Harjoitustöitä CAD-järjestelmällä.     

Opintojakson arvostelu

opintojaksosta saa hyväksytyn merkinnän harjoitustyöt tehtyään.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEC-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEC-1030 CAD jatkokurssi, 4 op KSU-1030 CAD jatkokurssi, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MEC-1030 2011-01       Lähiopetus: 50 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 50 %  

Viimeksi muokattu29.03.2012