Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KIE-2210 Ruotsin kielikoe, 3 op
Swedish Language Test

Lisätiedot

Opintojaksolla ei järjestetä lainkaan lähiopetusta eikä myös minkäänlaista ohjausta, koska kyseessä on kielitaitotesti. Hyväksytty suoritus edellyttää sekä kirjallisen että suullisen tentin hyväksyttävää suoritusta. Kielikokeeseen voi osallistua opiskelija joka on hankkinut Ruotsia tekniikan opiskelijoille KIE-2200 tai Ruotsia arkkitehdeille ja rakentajille KIE-2220 vastaavan kielitaidon jonkin aikaisemman tutkinnon yhteydessä (esim. opistoinsinööri) tai opiskelija joka on työskennellyt tai opiskellut ruotsin kielellä vähintään 6 kk. Kielikokeeseen voi osallistua myös opiskelija, joka on saanut laudatur-mainesanan yo-tutkinnon ruotsin kielestä tai eximia-mainesanan pitkästä ruotsista. CEFR-taitotaso: B1

Vastuuhenkilö

Ulla Stenman

Suoritusvaatimukset

Hyväksytty kielikoe korvaa kurssin Ruotsia tekniikan opiskelijoille KIE-2200 tai kurssin Ruotsia arkkitehdeille ja rakentajille KIE-2220. Kielikoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kokeeseen kuuluu sekä kirjallinen että suullinen osio. Kirjalliseen ilmoittaudutaan POPin kautta, suulliseen ilmoittaudutaan listalle joka tulee Kielikeskuksen ilmoitustaululle kaksi viikkoa ennen koetta.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Tentin suorittaja osaa: - kertoa yleisistä tekniikkaan tai arkkitehtuuriin ja rakennustekniikkaan liittyvistä asioista/teemoista - keskusteluissa kuunnella toisten kysymyksiä tai argumentteja ja reagoida niihin - jatkaa keskustelua, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - käyttää kommunikoinnissaan riittävän laajaa tekniikan tai arkkitehtuurin ja rakennustekniikan sanavarastoa - lukea, ymmärtää ja referoida ruotsinkielisiä yleistekniikan tai arkkitehtuurin ja rakennusalan artikkeleita - kirjoittaa lyhyitä työelämään liittyviä viestejä, esim. s-posti - kirjoittaa n. 170 sanan pituisen tekniikkaan, arkkitehtuuriin tai rakennusalaan liittyvän kirjoitelman, joka on sanavarastoltaan ja kieliopiltaan asianmukainen

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakson sisällöstä ks. Ruotsia tekniikan opiskelijoille KIE-2200 tai Ruotsia arkkitehdeille ja rakentajille KIE-2220.     

Opintojakson arvostelu

Kirjallinen ja suullinen tentti erikseen, molemmissa numeerinen arvostelu 0 - 5. Molemmista osioista saatava hyväksytty tulos kurssin suorittamiseksi.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Grammatik   Johansson & Kuronen & Lappalainen & Stenman            Ruotsi  
Opintomoniste   Svenska för arkitekter och byggare   Ulla Stenman            Ruotsi  
Opintomoniste   Svenska för teknologer   Johansson & Kuronen & Lappalainen & Stenman            Ruotsi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-2210 Ruotsin kielikoe, 3 op 97599 Ruotsin kielikoe, 2 ov  

Viimeksi muokattu06.05.2011