Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KIE-2200 Ruotsia tekniikan opiskelijoille, 3 op
Swedish for engineers

Lisätiedot

"Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti opintopisteiden perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla." Opintojakson KIE-2200 hyväksytty suoritus riittää loppututkinnon yhteydessä osoitukseksi siitä ruotsin kielen taidosta, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain(asetus 424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan kurssi sijoittuu tasolle B1.

Vastuuhenkilö

Ulla Stenman

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 4 h/vko
+4 h/vko

 

 

 
KIE-2200 2011-01 Tiistai 8 - 10, K2120
Torstai 10 - 12, K2115B
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-02 Tiistai 8 - 10, K2115B
Perjantai 8 - 10, K2115B
Tiistai 8 - 10, K2245
Perjantai 8 - 10, K2245
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-03 Tiistai 8 - 10, K2112
Perjantai 8 - 10, K2112
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-04 Tiistai 10 - 12, K2117B
Torstai 10 - 12, K2119A
Luennot
Harjoitukset
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
KIE-2200 2011-05 Tiistai 10 - 12, K2115B
Perjantai 10 - 12, K2115B
Tiistai 10 - 12, K2245
Perjantai 10 - 12, K2245
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-06 Tiistai 12 - 14, K2115B
Torstai 12 - 14, K2115B
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-07 Tiistai 12 - 14, K2117B
Torstai 10 - 12, K2117B
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-08 Tiistai 14 - 16, K2115B
Torstai 14 - 16, K2115B
Luennot
Harjoitukset
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-09 Keskiviikko 8 - 10, K2117B
Perjantai 8 - 10, K2120
Luennot
Harjoitukset
 4 h/per
 4 h/per


 


 


 


 
KIE-2200 2011-10 Keskiviikko 12 - 15, K2117B
Perjantai 8 - 12, K2117B
Luennot
Harjoitukset


 
 2 h/per
 2 h/per


 


 


 
KIE-2200 2011-11 Keskiviikko 10 - 14, K2115B
Keskiviikko 10 - 14, K2245
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 
KIE-2200 2011-12 Maanantai 12 - 14, K2115B
Tiistai 12 - 14, K2115B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 
KIE-2200 2011-13 Maanantai 16 - 18, K2117B
Torstai 16 - 18, K2117B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 
KIE-2200 2011-14 Tiistai 8 - 10, K2120
Torstai 10 - 12, K2115B
Tiistai 8 - 10, K2117B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 
KIE-2200 2011-15 Tiistai 8 - 10, K2115A
Torstai 10 - 12, K2117B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/vko
 4 h/vko


 


 
KIE-2200 2011-16 Tiistai 8 - 12, K2115B
Perjantai 8 - 12, K2115B
Perjantai 8 - 12, K2245
Tiistai 8 - 12, K2245
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
KIE-2200 2011-17 Tiistai 14 - 16, K2117B
Perjantai 12 - 14, K2115B
Tiistai 14 - 16, K2245
Perjantai 12 - 14, K2245
Tiistai 14 - 16, K3109
Perjantai 12 - 14, K2117B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 
KIE-2200 2011-18 Tiistai 12 - 14, K2120
Torstai 14 - 16, K2115B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 
KIE-2200 2011-19 Tiistai 14 - 16, K2115B
Torstai 12 - 14, K2115B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/per
 2 h/per
+2 h/per
+2 h/per


 
KIE-2200 2011-20 Tiistai 12 - 14, K2117B
Torstai 12 - 14, K2117B
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/per
 4 h/per


 


 
KIE-2200 2011-21 Perjantai 10 - 13, K2117B
Keskiviikko 14 - 17, K2117B
Luennot
Harjoitukset


 


 


 
 4 h/per
 4 h/per


 
KIE-2200 2011-22 Tiistai 8 - 12, K2112
Perjantai 8 - 12, K2117B
Tiistai 8 - 12, K2245
Luennot

 

 

 
 8 h/per

 
KIE-2200 2011-23 Tiistai 8 - 12, K2115B
Torstai 8 - 12, K2120

Opetusmuoto Tunteja Aikaväli Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
58 h/aikaväli
06.06.2012 - 19.06.2012
KIE-2200 2011-24 Maanantai 9 - 14, K2106
Tiistai 9 - 14, K2106
Keskiviikko 9 - 14, K2117B
Torstai 9 - 14, K2117B
Perjantai 9 - 14, K2117B
Maanantai 9 - 14, K2117B
Tiistai 9 - 14, K2117B
Luennot
24 h/vko
06.08.2012 - 17.08.2012
KIE-2200 2011-25 Maanantai 9 - 14, K2106
Tiistai 9 - 14, K2106
Maanantai 8 - 13, K2117B
Tiistai 8 - 13, K2117B
Keskiviikko 8 - 13, K2117B
Torstai 8 - 13, K2117B
Perjantai 8 - 13, K2117B

Suoritusvaatimukset

Osallistuminen oppitunneille ja kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen, mm. kirjalliset harjoitukset sekä kirjallinen ja suullinen tentti. Kurssi voidaan suorittaa myös etäopintoina.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Käytyään kurssin opiskelija osaa: - kertoa yleisistä tekniikkaan liittyvistä asioista/teemoista - keskusteluissa kuunnella toisten kysymyksiä tai argumentteja ja reagoida niihin - jatkaa keskustelua, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - käyttää kommunikoinnissaan riittävän laajaa tekniikan sanavarastoa - lukea, ymmärtää ja referoida ruotsinkielisiä yleistekniikan alan artikkeleita - kirjoittaa lyhyitä työelämään liittyviä viestejä, esim. s-posti - kirjoittaa n. 170 sanan pituisen tekniikkaan liittyvän kirjoitelman, joka on sanavarastoltaan ja kieliopiltaan asianmukainen

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tekniikan termien ja sanaston tyydyttävä hallinta. Keskeistä sanastoa harjoitellaan eri teemojen yhteydessä kuten Studier och utbildning, Arbetslivet, Datorer och IT, Energi samt Miljö.  Tekniikan termien ja sanaston hyvä hallinta.  Laajahko yleinen sanavarasto, myös nykysanaston tuntemus. 
2. Erityisesti ammattiin liittyvän viestinnän tyydyttävä hallinta. Suullista viestintää työelämän eri tilanteita varten harjoitellaan pari-ja ryhmäkeskusteluin, roolipelein, esittelytehtävin ja kielistudioharjoituksin.  Erityisesti ammattiin liittyvän viestinnän hyvä hallinta.  Vaikeampienkin kieliopillisten rakenteiden hallinta. 
3. Kielen rakenteiden tyydyttävä hallinta. Kieliopissa käydään läpi määräysmuodot, sananmuodostus, sanajärjestys, verbien aikamuodot, partisiipit ja passiivi, prepositiot sekä genetiivin käyttö.  Kielen rakenteiden hyvä hallinta.  Idiomien ja sanontojen kohtalainen tuntemus. 
4. Työssä tarvittavien kirjallisten viestien laatimisen tyydyttävä hallinta.  Työssä tarvittavien kirjallisten viestien laatimisen hyvä hallinta.  Sujuva puhe sekä asianmukainen ja luonteva tyyli. Ääntäminen ja prosodia kohdallaan. 
5.     Erilaisten tekstityyppien hallinta. 

Opintojakson arvostelu

Kirjallinen ja suullinen tentti erikseen, molemmissa numeerinen arvostelu 0 - 5. Molemmista osioista saatava hyväksytty tulos kurssin suorittamiseksi. Tutkintotodistukseen tulee lisäksi erikseen arvosana kirjallisesta ja suullisesta taidosta asteikolla tyydyttävä / hyvä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Muu verkkomateriaali   Svenska för teknologer, text och grammatik   Heikkinen, Kuusisto, Niemelä, Stenman       Materiaali löytyy Moodlesta      Ruotsi  
Opintomoniste   SVenska för teknologer: text och grammatik   Johansson, Kuronen & Stenman            Ruotsi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-2200 Ruotsia tekniikan opiskelijoille, 3 op 97520 Ruotsin peruskurssi, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KIE-2200 2011-01 Ryhmä 1   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  
KIE-2200 2011-02 Ryhmä 2        
KIE-2200 2011-03 Ryhmä 3        
KIE-2200 2011-04 Ryhmä 4        
KIE-2200 2011-05 Ryhmä 5.        
KIE-2200 2011-06 Ryhmä 6        
KIE-2200 2011-07 Ryhmä 7        
KIE-2200 2011-08 Ryhmä 8        
KIE-2200 2011-09 Ryhmä 9        
KIE-2200 2011-10 Ryhmä 10        
KIE-2200 2011-11 Ryhmä 11, vain E:n tai L:n YO-tutkinnossa ruotsin kielessä kirjoittaneille.        
KIE-2200 2011-12 Ryhmä 12        
KIE-2200 2011-13 Ryhmä 13, avoin yliopisto        
KIE-2200 2011-14 Ryhmä 14        
KIE-2200 2011-15 Ryhmä 15        
KIE-2200 2011-16 Ryhmä 16        
KIE-2200 2011-17 Ryhmä 17        
KIE-2200 2011-18 Ryhmä 18        
KIE-2200 2011-19 Ryhmä 19        
KIE-2200 2011-20 Ryhmä 20        
KIE-2200 2011-21 Ryhmä 21        
KIE-2200 2011-22 Ryhmä 22        
KIE-2200 2011-23 ryhmä 23        
KIE-2200 2011-24 Ryhmä 24, kesäkurssi. Huom! Kaksi ensimmäistä päivää kieliopin perusasioiden kertausta yhdessä toteutuskerta 25 kanssa, sen jälkeen alkaa normaali KIE-2200 toteutus.        
KIE-2200 2011-25 Kesän toteutuskerroille 24 ja 25 järjestetään yhteiset kielioppipäivät 4.-5.6. Nämä oppimistapahtumat vaativat erillisen ilmoittautumisen.        

Viimeksi muokattu30.03.2012