Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KIE-1520 Opinnäytetyön kirjoittaminen, 1 op
Thesis writing

Lisätiedot

CEF: C1 Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti opintopisteiden perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Heli Harrikari

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 2 h/vko

 

 

 

 
KIE-1520 2011-01 Tiistai 10 - 12, K2120
Luennot

 

 
 2 h/vko

 

 
KIE-1520 2011-02 Tiistai 8 - 10, K2108

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä hyvän opinnäytetyön ominaisuudet ja osaa soveltaa niitä myöhemmin omassa opinnäytetyössään.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opinnäytetyön kirjoitusprosessi ja kirjoittamisen haasteet, opinnäytetyön rakenne, lähteiden käyttö, kirjoittaminen englanniksi sekä opinnäytetyön ulkoasu. Huom! Opiskelija ei kurssilla kirjoita omaa opinnäytetyötään, vaan teemoja käydään läpi keskustellen ja esimerkkien kautta.     

Opintojakson arvostelu

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut lähiopetukseen riittävissä määrin (80 %) ja tehnyt vaadittavat tehtävät hyväksytysti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-1420 Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KIE-1520 2011-01 Ryhmä 1        
KIE-1520 2011-02 Ryhmä 2        

Viimeksi muokattu31.08.2011