Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KIE-1440 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2 op
Introduction to scientific writing

Lisätiedot

CEF: C1 Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti opintopisteiden perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Heli Harrikari

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Verkkotyöskentely
 52 h/per

 

 

 

 
KIE-1440 2011-01 Maanantai 16 - 18, K2120
Luennot
 4 h/vko

 

 

 

 
KIE-1440 2011-02 Maanantai 12 - 14, K3109
Keskiviikko 10 - 12, K2120
Keskiviikko 10 - 12, K2245
Verkkotyöskentely
 52 h/per

 

 

 

 
KIE-1440 2011-04 Maanantai 16 - 18, K2120
Verkkotyöskentely

 
 52 h/per

 

 

 
KIE-1440 2011-05 Maanantai 16 - 18, K2120
Verkkotyöskentely

 

 
 52 h/per

 

 
KIE-1440 2011-06 Maanantai 16 - 18, K2120
Luennot

 

 
 4 h/vko

 

 
KIE-1440 2011-07 Tiistai 8 - 10, K3108B
Torstai 10 - 12, K2120
Torstai 10 - 12, K2245
Luennot

 

 
 4 h/vko

 

 
KIE-1440 2011-08 Tiistai 8 - 9, K3108B
Torstai 12 - 14, K2120
Torstai 12 - 14, K2245
Verkkotyöskentely

 

 

 
 52 h/per

 
KIE-1440 2011-09 Maanantai 16 - 18, K2119A

Suoritusvaatimukset

Opintojaksoa suositellaan opintojen alkuvaiheeseen. Opiskelijalla on hyvä olla samanaikaisesti jokin toinen opintojakso, jossa kirjoitetaan tieteellinen teksti ja joka sopii tämän kurssin aikatauluun. Näin opiskelija pystyy hyödyntämään samaa tekstiä kahdessa opintojaksossa tehokkaasti. Kurssin voi suorittaa joko lähiopetuksena tai verkkomuotoisena (ks. toteutuskerrat ja ryhmät). Suoritusmuodosta riippumatta työskentely kurssilla vaatii yhtäjaksoista ja säännöllistä työskentelyä ja siis jatkuvaa aktiivisuutta. Opiskelijan tulee osallistua lähiopetukseen (lähiopetusmuotoisessa kurssiversiossa), verkko-työskentelyyn ja tehdä harjoitustyöt sovittuina aikoina sekä kirjoittaa hyväksytysti kurssiteksti. Huom! Verkkomuotoiseen kurssiin kuuluu kaikille pakollinen aloitustapaaminen. Toiminta verkossa perustuu siihen, että kaikilla on aloitustapaamisessa saadut tiedot.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Nämä osaamistavoitteet on kuvattu arvosanalle 1. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa tekstiä, joka täyttää tyydyttävästi tieteellisen tekstin rakennevaatimukset tekstilajista riippuen ja joka on kohdeyleisölle pääosin sopivaa. Opiskelija osaa myös käyttää lähdemateriaalia omassa tekstissään tyydyttävästi. Lisäksi opiskelijan osaa kirjoittaa tekstiä, joka on sujuvuuden, tieteellisen tyylin sekä kieliopin, oikeinkirjoituksen ja ulkoasun näkökulmista tyydyttävää. Arvosana 3: samat osaamistavoitteet, mutta "tyydyttävän" sijaan käytetään "hyvä". Arvosana 5: samat osaamistavoitteet, mutta " tyydyttävän" sijaan käytetään "erinomainen".

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tieteellisen tekstin kirjoitusprosessi ja kirjoittamisen haasteet, tekstin kokonaisrakenne ja erilaiset tekstilajit, lähteiden käyttö, tieteellisen tekstin yleistajuistaminen sekä tekstin tehokeinot (argumentointi, tyyli ja sävy, sidosteisuus).     

Opintojakson arvostelu

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut opetukseen riittävissä määrin (lähiopetusmuotoisessa kurssissa 70 %) ja tehnyt vaadittavat tehtävät hyväksytysti vähintään arvosanalla 1.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville.   Nykänen, Olli   952-5005-64-X     Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, 2002      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-1420 Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KIE-1440 2011-01 Ryhmä 1 (verkkototeutus)        
KIE-1440 2011-02 Ryhmä 2 (lähiopetusryhmä). HUOM! Tämä ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti tuotantotalouden 2. vuoden opiskelijoille.        
KIE-1440 2011-04 Ryhmä 4 (verkkototeutus) HUOM! Tämä ryhmä on tarkoitettu vain KEM-4020-kurssin opiskelijoille.        
KIE-1440 2011-05 Ryhmä 5 (verkkototeutus)        
KIE-1440 2011-06 Ryhmä 6 (verkkototeutus)        
KIE-1440 2011-07 Ryhmä 7 (lähiopetusryhmä) HUOM! Tämä ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti tietojohtamisen 1. vuoden opiskelijoille.        
KIE-1440 2011-08 Ryhmä 8 (lähiopetusryhmä) HUOM! Tämä ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti tietojohtamisen 1. vuoden opiskelijoille.        
KIE-1440 2011-09 Ryhmä 9 (verkkototeutus)        

Viimeksi muokattu31.08.2011