Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KIE-1420 Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi, 1 op
Introduction to editing and proofreading, web course

Lisätiedot

CEF: C1
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Heli Harrikari

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
            KIE-1420 2012-04  

Suoritusvaatimukset

Kurssi on jatkuva verkkokurssi, jonka aloitusaika on vapaa. Kurssi tulee suorittaa loppuun kokonaisuudessaan 3 kuukauden sisällä aloittamisesta. Kurssille ilmoittaudutaan POPissa ja tämän lisäksi erikseen Moodlessa, jossa kurssi avautuu 1. periodin alkaessa ja sulkeutuu 4. periodin lopussa. Opintojaksoa suositellaan ennen muita kirjoittamisen kursseja.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Nämä osaamistavoitteet on kuvattu arvosanalle 1. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oikeinkirjoituksen tiettyjen osa-alueiden sääntöjä omassa tekstissään (välimerkit, iso ja pieni alkukirjain, yhdyssanat, lyhenteet ja numerot sekä ymmärrettävyys). Hän pystyy tuottamaan tyydyttävää tekstiä, jossa noin 50 % opintojaksolla käsitellyistä aihealueista on oikein. Muut arvosanat: Samat osaamistavoitteet, mutta prosenttiosuus kasvaa vähitellen siten, että arvosanaan 5 vaaditaan noin 90 % oikein.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Välimerkit, isot ja pienet alkukirjaimet, yhdyssanat, lyhenteet ja numeroilmaukset, kapulakielisyys, arkityyli, sanajärjestys.     

Opintojakson arvostelu

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut kaikki annetut tehtävät hyväksytysti vähintään arvosanalla 1.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KIE-1420 2012-04 Kurssi on jatkuva verkkokurssi, jonka aloitusaika on vapaa. Kurssi tulee suorittaa loppuun kokonaisuudessaan 3 kuukauden sisällä aloittamisesta. Kurssille ilmoittaudutaan POPissa ja tämän lisäksi erikseen Moodlessa, jossa kurssi avautuu 1. periodin alkaessa ja sulkeutuu 4. periodin lopussa. Opintojaksoa suositellaan ennen muita kirjoittamisen kursseja.        

Viimeksi muokattu23.02.2011