Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KIE-1210 Suomen kielikoe, 3 op
Finnish Language Test

Lisätiedot

CEF: B1

Vastuuhenkilö

Jenni Hakanen

Suoritusvaatimukset

Opintojakso järjestetään tenttinä kerran periodissa ja siihen ilmoittaudutaan POPin kautta. Tenttipäivinä suoritetaan tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen kokeet. Suullisesta kokeesta sovitaan suoraan opettajan kanssa erikseen. Tentissä voi suorittaa osan tai osia kokeen kolmesta osasta, jos opiskelija on aiemmin hyväksytysti suorittanut muita osia. Halutessaan suorittaa vain osan kokeesta opiskelijan tulee ilmoittaa siitä etukäteen opintojakson vastuuhenkilölle.

Osaamistavoitteet

Kielikokeen tavoitteena on osoittaa valtion virkamiehiltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito, kun opiskelijan äidinkieli eikä koulusivistyskieli ole suomi.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen arkitilanteissa sekä tekstin tuottaminen ja ymmärtäminen oppimis- ja työtilanteissa     

Opintojakson arvostelu

Kielikokeen kaikki osa-alueet arvioidaan erikseen, ja jokaisesta osasta tulee saada hyväksytty tulos.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-1210 Suomen kielikoe, 3 op 97799 Suomen kielikoe, 2 ov  

Viimeksi muokattu25.02.2011