Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KEM-1410 Laaja kemia 1, 4 op
Honors Chemistry 1

Lisätiedot

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Vastuuhenkilö

Marja Asp-Lehtinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 4 h/vko
 2 h/vko


 


 


 


 
KEM-1410 2011-01 Tiistai 12 - 14, F ISO SALI
Perjantai 10 - 12, F ISO SALI

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen, oppikirjan ja harjoitusten sisällöistä.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön erilaisille kemiallisille reaktiotyypeille ja laskea sen pohjalta lähtöaineiden ja tuotteiden määriä (eli ratkaista ns. stoikiometrisia tehtäviä). Hän osaa antaa systemaattiset nimet tavallisimmille epäorgaanisille yhdisteille. Opiskelija osaa selittää kvantti- ja atomiteorian perusteet sekä tulkita alkuaineiden jaksollista järjestelmää kvanttimekaanisen atomimallin pohjalta. Opiskelija osaa vertailla kokeellisesti havaitun ideaalikaasun tilanyhtälön ja kineettisestä kaasuteoriasta johdetun mallin ominaisuuksia. Opiskelija osaa selittää kemiallisen tasapainon luonteen ja tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija ymmärtää kemiallisen energian olemuksen ja osaa selittää, kuinka sitä voidaan muuttaa muiksi energian muodoiksi.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kemialliset reaktiot ja stoikiometria, yhdisteiden nimeäminen. Kaasulait ja -stoikiometria.     
2. Homogeeninen ja heterogeeninen kemiallinen tasapaino. Aktiivisuuden käsite.     
3. Kvanttiteoria ja atomin rakenne. Jaksollinen järjestelmä.  Schrödingerin aaltoyhtälön ratkaisu.   
4. Termokemia ja termodynamiikan tilan suureet sisäenergia ja entalpia.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Chemical Principles   Zumdahl, Steven   0-618-37206-7     Kappaleet 2,3,4,5,6,9 ja 12      Englanti  

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijalla tulee olla esitietoina joko KEM-1050 tai lukiosta vähintään kemian kurssit 1-4.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KEM-1410 2011-01 Luennot ti 12-14 ja pe 10-12 Festian Iso sali. Pienryhmälaskuharjoitukset.        

Viimeksi muokattu07.05.2012