Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KEM-1000 Tehokas oppiminen -johdatus yliopisto-opintoihin, 1 op
Effective Learning - Orientation to Academic Studies

Vastuuhenkilö

Touko Apajalahti, Suvi-Päivikki Ikonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 2 h/vko
+2 h/vko

 

 

 
KEM-1000 2011-01 Torstai 10 - 12, K3109
Maanantai 10 - 12, SE211

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet ja osaa käyttää HOPS-työkalua tutkintonsa suunnitteluun. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusopintojen osalta. Lisäksi opiskelija osaa jakaa tutkinnon suorittamisen välitavoitteisiin ja suunnitella ajankäyttönsä viikkotasolla. Opiskelija osaa myös arvioida omaa oppimistyyliään ja valita itselleen ja opiskeltavaan ainekseen sopivia opiskelutekniikoita.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tutustuminen muihin opiskelijoihin ja opettajiin     
2. Koulutusohjelman tutkintorakenteen ja tavoitteiden hahmottaminen   Aineopinto-kokonaisuusvaihtoehtojen esittely    
3. Oman opiskeluorientaation pohtiminen ja kehittäminen  Opiskelu-, muistiinpano- ja lukutekniikat   
4. Oman ajankäytön hallinta     
5. Tiedon ja tieteellisen tiedon ero. Tiedonhankinta.   Opintoetiikka  Kirjaston käyttö (tutorryhmissä kirjastokierrokset) 

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KEM-1000 2011-01        

Viimeksi muokattu25.02.2011