Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta, 5 op
Material Flow Management

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
BIO-4650 2011-01 Torstai 8 - 12, F PIENI SALI 2
Torstai 10 - 12, FC117
Torstai 10 - 12, K1702
Torstai 8 - 12, F PIENI SALI 1

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen kuulustelu ja hyväksytty pakollinen kotiharjoitus.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perusvalmius toteuttaa ja analysoida antropogeenisten materiaalivirtojen järjestelmälähtöistä tarkastelua sekä suunnittelua ja käyttötehtäviä ja niissä tarvittavia metodeja. Opiskelijalla on valmius riittävän kokemuksen hankittuaan toimia kansallisesti ja kansainvälisesti johtamisasemassa tai erityisasiantuntijana sekä edellytykset aloittaa jatko-opinnot.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Järjestelmäteoria ja -metodit sekä peruskäsitteet. Järjestelmäajattelun soveltaminen käytäntöön ja tutkimukseen.  Tiedon käsite.   
2. Materiaalivirtojen tiedonhallinta, toimijat ja menettelyt. Tilastointi-ja raportointijärjestelmät. Materiaalivirtajärjestelmien tutkimus.  Tietosuojaussäädökset, suojausperiaatteet, tieto markkinahyödykkeenä.   
3. Politiikan ja markkinoiden reunaehdot materiaalivirtojen hallinnassa. Kierrätys- ja jätehuoltojärjestelmien analyysi ja suunnittelu. Analyysi- ja arviointimenetelmät.  Yhteiskunnallisen sääntelyn periaatteet ja lähtökohdat.   
4. Jätelajien keräyksen sekä noudon ja kuljetuksen suunnittelu ja toteutus. Telematiikka.  Mallintamisen ohjelmistosovellukset. Logistiikka. Yhdyskuntasuunnittelun periaatteet.   
5. Jätelaitosten tehtävät, talous ja johtaminen. Tulevat haasteet.  Johtamisteoriat ja -menetelmät. Talouden kirjanpito- ja laskentamenetelmien perusteet.   

Tietoa esitietovaatimuksista
Vaikka opintojaksoja BIO-1010 ja BIO-1030 vain suositellaan esitiedoiksi, on opiskelijan perehdyttävä niiden opintoaineistoon materiaalivirtojen hallintaan liittyvien opintomateriaalien osalta.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta, 5 op 5905001 Materiaalivirtojen hallinta, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-4650 2011-01        

Viimeksi muokattu30.11.2011