Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-1600 Ympäristöanalytiikka, 3 op
Environmental Chemical Analysis

Vastuuhenkilö

Tuula Tuhkanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt
Laboratoriotyö 
 4 h/vko
 8 h/per
 16 h/per   
BIO-1600 2011-01 Keskiviikko 10 - 12, FC117
Torstai 12 - 14, FC117
Perjantai 8 - 10, FC117

Suoritusvaatimukset

Tentti, referaatti sekä laboratorioharjoitukset.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa listata näytteenoton periaatteet ilmasta, vedestä ja maaperästä, kertoa näytteenoton vaikutuksista tuloksiin sekä luoda näytteenottosuunnitelman. Hän osaa valmistaa kromatografinäytteen ja analysoida sen kaasukromatografilla, ionikromatografilla tai nestekromatografilla sekä kertoa näiden laitteiden toimintaperiaatteet. Hän osaa selittää yleisimpien ympäristöanalytiikassa käytettävien mittausparametrien mittaustavat sekä merkitykset. Hän osaa kalibroida mittalaitteen käyttäen hyväksi ulkoista ja sisäistä standardia sekä suorittaa virhearvion mittausarvoille.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Näytteenoton perusteet ja näytetyypit  Näytteenoton vaikutukset analyysiin   
2. Kaasu-, neste- ja ioniromatografia, kromatografien toiminta ja käyttö     
3. Ympäristöstä mitattavat parametrit  Mittausmenetelmät   
4. Kalibroiminen ja virhearvio  Erilaiset standardit sekä varianssianalyysi   
5. Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus     

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä. Laboratorioharjoitukset ja referaatti tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta ja täydentävää tietämystä hyvin

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Quantitative Chemical Analysis   Daniel C. Harris       www.wgfreeman.com/qca      Englanti  
Opintomoniste   Ympäristöanalytiikka   Tuula Tuhkanen            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka, 3 op 5901027 Ympäristöanalytiikka, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-1600 2011-01   Luennot
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu24.02.2011