Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-1011 Ympäristötekniikan perusteet 1, 3 op
Fundamentals of Environmental Engineering

Vastuuhenkilö

Tuula Tuhkanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Verkkotyöskentely


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko


 


 
BIO-1011 2011-01 Torstai 10 - 12, K1703

Suoritusvaatimukset

Kirjallinen kuulustelu ja viikkotehtävät verkossa.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on erikoistavassa tai läpäisevässä ympäristötekniikan opiskelussa tarvittavat perustiedot. Opiskelija osaa selittää ympäristötekniikan suhteen luonnontieteisiin, tekniikkaan ja kestävään kehitykseen sekä sen, millaisista osa-alueista ympäristötekniikan kokonaisuus toiminnallisesti ja toisaalta opinto- ja tutkimusaloina muodostuu.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ympäristötekniikka oppi-ja tutkimusalana ja sen tarpeen synnyttävät tekijät. Peruskäsitteet. Tieteen käsitteet versus käytännön käsitteet.      
2. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit. Perustiedot päästölähteistä ja kemikaalien ominaisuuksista sekä käyttäytymisestä luonnossa.     
3. Ilmansuojelun perusteet     
4. Ympäristöbiotekniikan operaatiot ja prosessit. Esimerkkejä sovelluskohteista. Biotekniikka ja ympäristönsuojelu.     
5. Jätehuollon perusteet     
6. Vesihuollon perusteet ja infrastruktuuri     

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä (50 %) ja verkossa tehtävistä viikkotenteistä (50 %). Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta kiitettävästi

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot                Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-1011 Ympäristötekniikan perusteet 1, 3 op BIO-1010 Ympäristötekniikan perusteet I, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-1011 2011-01        

Viimeksi muokattu23.05.2011