Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHA-2801 Hydraulitekniikan erikoistyö ja seminaari, 8 op
Hydraulics, Special Assignment and Seminar

Lisätiedot

Opintojakson esitietona on hydrauliikan ja automatiikan aineopintokokonaisuus.
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen, Jouni Mattila, Jari Rinkinen, Petteri Multanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Harjoitustyöt
Seminaari
 25 h/per
 2 h/per
+25 h/per
+2 h/per


 


 


 
IHA-2801 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja seminaarit ja riittävä osallistuminen seminaareihin ja harjoituksiin.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Oppiminen tapahtuu yhteisesti onglmaperusteisena oppimisena seminaariesityksin kautta ja niistä keskustelemalla sekä lisäksi erikoityöraporttien kirjallisten tuotosten perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hydrauliteknisten koneiden ja laitteiden suunnittelussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä esiintyvät ongelmat ja osaa luoda niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida hydraulikäyttöisten koneiden järjestelmiä huomioiden myös muut osajärjestelmät, kuten ohjauselekroniikan, väylätekniikan sekä ohjaukseen ja kunnonvalvontaan liittyvät ohjelmistot.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Konejärjestelmän hydraulijärjestelmien suunnittelu ja analysointi  Simuloinnin hyödyntäminen konejärjestelmän toiminnan analysoinnissa  Konejärjestelmän simulointimallin luominen 
2. Konejärjestelmän hydrauliikan ohjaustekniikat; ohjauselektroniikka, väylätekniikka, ohjelmistot     
3. Konejärjestelmien hydrauliikan kunnonvalvonta ja diagnostiikka  Hydraulikäyttöisten koneiden ja laitteiden elinkaarenhallinta   

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvostelu perustuu seminaariesitelmään ja erikoistyöraporttiin. Esitelmän arvosteluun vaikuttaa esityksen sisällön laatu, perehtyneisyys aiheeseen, esityksen selkeys ja lähteiden käyttö. Erikoityöraportin arvostelu perustuu raportin sisällön laatuun, kirjallisen esityksen selkeyteen ja lähteiden ja viitteiden käyttöön.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-2200 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät Pakollinen   1
IHA-2300 Mobilehydrauliikka Pakollinen   1
IHA-2570 Digitaalihydrauliikka Pakollinen   1
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi Pakollinen   1
IHA-2100 Hydraulitekniikka I Pakollinen    

1 . Erikoistyö ja seminaari syventää jonkin osa-alueen tietämystä.

Tietoa esitietovaatimuksista
Hydrauliikan ja koneautomaation aineopinto kokonaisuus.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2801 Hydraulitekniikan erikoistyö ja seminaari, 8 op IHA-2800 Hydraulitekniikan erikoistyö, 8 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHA-2801 2011-01        

Viimeksi muokattu21.11.2011