Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHA-2700 Hydraulijärjestelmien mallintamisen ja simuloinnin jatkokurssi, 5 op
Advanced Course in Modelling and Simulation of Fluid Power Systems

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Jouni Mattila

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt 
 2 h/vko
 2 h/vko
 20 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+20 h/per  
IHA-2700 2011-01 Keskiviikko 8 - 10, K2311

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee laajojen hydraulikäyttöisten järjestelmien mallintamiseen ja simulointiin.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Reaaliaikasimulointi ja sen asettamat vaatimukset.     
2. Reaaliaikaisen säätö- ja mittausjärjestelmän teko dSPACE-ohjelmalla.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot     Jouni Mattila            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2700 Hydraulijärjestelmien mallintamisen ja simuloinnin jatkokurssi, 5 op 2601030 Hydraulijärjestelmien mallintamisen ja simuloinnin jatkokurssi, 0 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHA-2700 2011-01        

Viimeksi muokattu21.11.2011