Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHA-2570 Digitaalihydrauliikka, 5 op
Digital Hydraulics

Lisätiedot

Opintojakson esitietoina on Hydrauliikan ja Automatiikan aineopinto kokonaisuus 25 op.

Vastuuhenkilö

Matti Karvonen, Mikko Huova, Matti Linjama

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 2 h/vko
 2 h/vko
 10 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+20 h/per   
IHA-2570 2011-01 Maanantai 14 - 16, K2311
Tiistai 12 - 14, K2311

Suoritusvaatimukset

Tentti + harjoitustyö. Kurssin suorittamiseen tarvitaan Simulink ohjelmiston tuntemusta.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee digitaalihydrauliikan toimintaperiaatteet ja ymmärtää sen erot perinteisiin hydraulijärjestelmiin.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Binääriset hydraulikomponentit, erilaiset on/off venttiilit.  Venttiilin toiminnan nopeuttaminen ohjauselektroniikalla.   
2. Digitaaliset hydraulijärjestelmät. Rinnankytkentää hyödyntävät ratkaisut.      
3. DFCU - digitaalinen tilavuusvirran säätöyksikkö. Staattiset ja dynaamiset ominaisuudet.  Hyvät ja pahat tilanvaihdot.   
4. Digitaaliset venttiilijärjestelmät: Erot perinteisiin venttiileihin. Edut ja haasteet.     
5. Digitaalihydrauliikan säätömenetelmät. Mallipohjaisen säädön toimintaperiaatteet.  Summatilavuusvirtasäätö, nelireunasäätö.  Venttiili-sylinteri yhdistelmän steady-state malli ja sen ratkaisu. 
6. Digitaaliset pumput ja moottorit.  Digitaalisen pumppu-moottorin säädettävyys.  Esipuristuksen säätö paineen mukaan. 
7. Venttiileiden miniaturisointi, PNM koodaus.     
8. Paineiskujen syntymekanismi.     
9. Vikasietoisuus.  Venttiilivikojen kompensointi.   
10. Digitaalihydraulisten järjestelmien mallinnus ja simulointi Simulink-ohjelmistolla.     

Opintojakson arvostelu

Tentti ja harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot     Matti Linjama       Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi Suositeltava    
IHA-1101 Hydrauliikan perusteet Pakollinen    
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietona tarvitaan Simulink ohjelmiston riittävä tuntemus.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHA-2570 2011-01        

Viimeksi muokattu21.11.2011