Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHA-2500 Sähköhydrauliset servojärjestelmät, 5 op
Electrohydraulic Servo Systems

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Kalevi Huhtala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 
 2 h/vko
+2 h/vko

 
IHA-2500 2011-01 Maanantai 12 - 14, K1703

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitustehtävien sisällöstä.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Luo valmiuden soveltaa säätöjärjestelmien teoriaa sähköhydraulisiin servojärjestelmiin. Tärkeimpien komponenttien tunteminen. Valmius suunnitella, käyttää ja tutkia sähköhydraulisia servojärjestelmiä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Säätö- ja servotekniikan perusteet  Proportionaalitekniikka  Aikadiskreetit säätäjät 
2. Takaisinkytketyt sähköhydrauliset järjestelmät  Perussäätäjät  Tilasäätö 
3. Sähköhydraulisissa järjestemissä käytetyt komponentit ja niiden ominaisuudet  Järjestelmien matemaattiset mallit (Differentiialiyhtälöt, Laplace-muunnos, siirtofunktiot ja lohkokaavioesitys)  Modernit säätäjät 
4. Järjestelmien tarkkuus ja stabiilius ja niiden määrittäminen  Anturit   
5. Asema-, nopeus- ja voimaservot     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Servotekniikka   Fonselius J., Rinkinen J., Vilenius M.       Edita Helsinki 1998      Suomi  
Luentokalvot     Huhtala K.            Muu kieli  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-1101 Hydrauliikan perusteet Pakollinen    
IHA-2100 Hydraulitekniikka I Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2500 Sähköhydrauliset servojärjestelmät, 5 op 26151 Sähköhydrauliset servojärjestelmät, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHA-2500 2011-01 Luo valmiuden soveltaa säätöjärjestelmien teoriaa sähköhydraulisiin servojärjestelmiin. Tärkeimpien komponenttien tunteminen. Valmius suunnitella, käyttää ja tutkia sähköhydraulisia servojärjestelmiä.        

Viimeksi muokattu26.01.2012